Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Kansainvälinen raideliikenne

OTIF valtioiden välinen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestö

Vaikka raideliikenne on Suomessa vain rajoitetusti kansainvälistä, on rataverkkomme silti osa Euroopan laajuista liikennejärjestelmää. Suomen raideliikennesääntelyn perusta rakentuu neljälle Euroopan unionin rautatiedirektiiville, jotka kattavat myös suurimman osan OTIF-järjestössä neuvoteltavasta rautatiesääntelystä.