Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Kuljettajakoulutus

Kuljettajan koulutusta rautateillä tarjoaa Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) tehtävään hyväksymät oppilaitokset. Oppilaitoksia koskevat vaatimukset perustuvat lakiin liikenteen palveluista (320/2017) ja tätä tarkentavaan Traficomin määräykseen.

Kuljettajan koulutusta rautateillä tarjoaa Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) tehtävään hyväksymät oppilaitokset. Oppilaitoksia koskevat vaatimukset perustuvat lakiin liikenteen palveluista (320/2017) (Ulkoinen linkki) ja tätä tarkentavaan Traficomin määräykseen (Ulkoinen linkki).

Kuljettajan koulutus voidaan jakaa kolmeen osaan:

- Lupakirja
- Lisätodistus (kalusto)
- Lisätodistus (rata)

Oppilaitos voi tarjota näitä kaikkia koulutuksia tai vain osaa niistä. Oppilaitos voi myös erikoistua vain tiettyyn osa-alueeseenkin (esim. ETCS, vaihtotyö, viestintä jne). Traficom ylläpitää luetteloa hyväksymistään oppilaitoksista  (Ulkoinen linkki) ja näiden hyväksynnän laajuudesta.

Kuljettaja koulutuksen eri osia koskevat vaatimukset perustuvat veturinkuljettajia säätelevän direktiivin (2007/59/EY)  (Ulkoinen linkki)liitteisiin IV, V ja VI. Oppilaitosten vastuulla on, että koulutus täyttää säädöksissä sille asetetut vaatimukset. Rautatieliikenteen harjoittajat voivat sopia tarkemmin oppilaitosten kanssa koulutuksen laadusta ja laajuudesta, siten että annettu koulutus täyttää myös sille rautatieliikenteen harjoittajan turvallisuusjohtamisjärjestelmässä asettamat vaatimukset.

Lupakirjaan tai lisätodistukseen tähtäävä tai lisätodistusta laajentava koulutus on aina hankittava hyväksytyltä oppilaitokselta. Sen sijaan lupakirjan tai lisätodistuksen osaamisen ylläpitoon tähtäävää koulutusta voi rautatieliikenteen harjoittaja tarjota kuljettajalleen turvallisuusjohtamisjärjestelmässään kuvaamalla tavalla.