Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Kunnossapidosta vastaaville yksiköille

Kunnossapidosta vastaavia yksiköitä koskeva sääntely

Jokaiselle kalustoyksikölle tulee olla ennen sen käyttöönottoa tai käyttämistä Suomen rataverkolla sille osoitettu ja kalustorekisteriin merkitty kunnossapidosta vastaava yksikkö (ECM, Entity in Charge of Maintenance).

Kunnossapidosta vastaavan yksikön tehtävänä on varmistaa kunnossapitojärjestelmänsä avulla, että sen vastuulla olevat kalustoyksiköt ovat turvallisessa käyttökunnossa. Yksikön on varmistettava, että kalustoyksikköä pidetään kunnossa kunkin kalustoyksikön huolto-ohjekirjan sekä voimassa olevien kunnossapitoa koskevien vaatimusten mukaisesti.

Tavaravaunujen kunnossapidosta vastaavan yksikön tulee hankkia toimintaansa varten Traficomin myöntämä ECM-todistus. 16.6.2020 voimaan tulevan sääntelyn nojalla velvoite ECM-todistuksesta laajenee 16.6.2022 alkaen kaikkeen kalustoon.

Raideliikenne