Suomen ja Venäjän välinen suora kansainvälinen rautatieliikenne

Venäjän rautatieverkosto on maailman suurin ja rautatiekuljetukset ovat Venäjän tärkein liikennemuoto. Suomen ja Venäjän välisissä rautatiekuljetuksissa kuljetetaan tavaraa noin 14 miljoonaa tonnia vuodessa. Yhteistyö rataverkolla edellyttää sopimusten noudattamista.

Suomen rataverkolla kuljetettavista rahtikuljetuksista jopa 40 prosenttia ylittää Suomen ja Venäjän välisen rajan. Myös henkilöliikenne oli paljon vuoteen 2020 asti, jonka jälkeen se on koronasta johtuen jouduttu toistaiseksi keskeyttämään. Töitä kuitenkin tehdään jatkuvasti liikenteen avaamiseksi, heti kun tautitilanne molemmissa maissa sen taas mahdollistaa. Henkilöliikennettä VR-Yhtymä Oy:n ja RZD:n toimesta järjestetään Moskova - Helsinki -välillä veturivetoisella Tolstoi-junalla ja Pietari - Helsinki -välillä Allegro-suurnopeusjunalla. Suomen puolella kaikki rautatieliikenteen harjoittajat voivat osallistua Venäjäliikenteen rahtikuljetuksiin, kunhan ovat turvallisuusjohtamisjärjestelmissään kuvanneet toimintaan edellytettävät menettelyt ja sopineet kuljetusten järjestämisestä rahdin lähettäjien/vastaanottajien sekä Venäjän puolella liikennöinnistä vastaavan RZD:n kanssa.  

Suomen ja Venäjän välistä rautatieliikennettä ohjataan valtioiden välisellä sopimuksella suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä (SopS 85/2016 (Ulkoinen linkki)), jota täydentää sopimusvaltioiden ministeriöiden välinen hallinnollinen sopimus (SopS 87/2016 (Ulkoinen linkki)) valtiosopimuksen täytäntöönpanosta. Hallinnollinen sopimus sisältää seitsemän teknistä liitettä, joiden määräyksiä tulee noudattaa Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä. 

Traficom vastaa hallinnollisen sopimuksen teknisten liitteiden päivittämisestä huolehtivan teknisen asiantuntijatyöryhmän työstä Suomessa. Asiantuntijatyöryhmä toimii liikenne- ja viestintäministeriön vetämän rautatieliikennetyöryhmän alaisuudessa, jonka työtä ohjaa Suomen ja Venäjän välisen talouskomission alainen liikennetyöryhmä. Traficom hyväksyy myös Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä käytettävät kalustoyksiköt sekä valvoo suoraa kansainvälistä rautatieliikennettä Suomessa.

Lisätietoja Traficomin työstä Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikenteen osalta: 

Valtiosopimus, hallinnollinen sopimus ja tekninen asiantuntijatyöryhmä: Kaisa Sainio, (Kaisa.Sainio@traficom.fi)

Hallinnollisen sopimuksen liite 1: Hannu Timperi, (Hannu.Timperi@traficom.fi)

Hallinnollisen sopimuksen liite 2: Mauno Pajunen, (Mauno.Pajunen@traficom.fi)

Hallinnollisen sopimuksen liitteet 3-7: Jari Nieminen, (Jari.Nieminen@traficom.fi)