Mitä uudella tieliikennelailla tavoitellaan?

Uusi tieliikennelaki tuli voimaan 1.6.2020. Uudella lailla lisätään liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä luodaan edellytyksiä liikenteen digitalisoitumiselle ja turvalliselle automaatiolle samalla kun sääntelyä kevennetään.

Jussi Pohjonen haastattelee liikenne- ja viestintäministeriön Kimmo Kiiskeä(Ulkoinen linkki)
Katso video: Miten uusi tieliikennelaki tehtiin ja mitä uudistuksella tavoiteltiin. Traficomin Jussi Pohjosen haastattelussa liikenne- ja viestintäministeriön Kimmo Kiiski.

Uudistettu tieliikennelaki luo puitteet liikenteen sujuvuudelle ja turvallisuudelle myös tulevaisuudessa. Tieliikennelain uudistaminen sujuvoittaa säädöksiä ja on merkittävä norminpurkuhanke.

Uuden lain voimaantulon yhteydessä myös useita asetuksia kumoutuu. Näitä ovat mm. tieliikenneasetus ja ajoneuvojen käytöstä tiellä annettu asetus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa mm. liikennemerkeistä, tiemerkinnöistä, liikennevaloista, ajoneuvojen nopeuksista, mitoista ja massoista säädetään laissa, eikä enää asetuksissa. 

Uudella tieliikennelailla vastataan myös kansainvälisten sopimusten ja EU:n lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin.