Pidemmät ja raskaammat HCT-rekat

Lyhenne HCT tulee sanoista High Capacity Transport. Se on kansainvälisesti vakiintunut termi sallittua pidemmille tai raskaammille yhdistelmille tieliikenteessä, joita ei kuitenkaan pidetä erikoiskuljetuksina. Erikoiskuljetuksissa suurempi mitta tai massa syntyy yksittäisen kappaleen suuresta koosta tai painosta. HCT kuljetuksissa suurempi pituus tai paino syntyvät suuremmasta tavaramäärästä.

Sallittua pitempiä tai raskaampia HCT-kuljetuksia on kokeiltu vuodesta 2013 lähtien poikkeusluvilla.

Suurempien kuljetusten hyödyt

Mittojen kasvattamisesta on merkittävää hyötyä erityisesti merikonttien kuljetuksessa, kappaletavaraliikenteessä ja elintarvikekuljetuksissa. Suurempien ajoneuvoyhdistelmien käyttö kuljetuksissa tuo kustannussäästöjä ja on ympäristöystävällisempää.

Suuremmalla kuljetuskapasiteetilla tavoitellaan pienempää energiankulutusta kuljetettuun hyötykuormaan nähden. Se tarkoittaa suoraan päästöjen ja kustannusten laskua. Suuremmilla yhdistelmillä saadaan hyötykuorman suhde kokonaismassaan paremmaksi, jolloin tierasitukset laskevat suuremmasta massasta huolimatta. Saman tavaramäärän kulkiessa pienemmällä ajoneuvomäärällä saadaan lähtökohtaisesti myös positiivisia vaikutuksia liikenneturvallisuuteen.

Poikkeusluvalla liikennöivät ajoneuvoyhdistelmät

1.1.2019 poikkeuslupia on myönnetty yhteensä 93 yhdistelmälle. Läheskään kaikki luvan saaneista yhdistelmistä eivät ole valmistuneet ja liikenteessä 2019 alussa. Suurin osa luvan saaneista yhdistelmistä on enintään 76 t massalla. Pidempiä ja raskaampia yli 76 t massalla liikennöiviä yhdistelmiä on liikenteessä 20 kpl.