Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Tavaraliikenteen harjoittamista koskevaan lainsäädäntöön on tullut muutoksia 25.6.2024.

Euroopan unionin Venäjään ja Valko-Venäjään kohdistamissa pakotepaketeissa kielletään sellaisten unioniin sijoittautuneiden yritysten ryhtyminen maantiekuljetusyritykseksi, joiden omistusrakenteesta 25 % tai enemmän on venäläis- tai valkovenäläisomistuksessa. Tämä tarkoittaa, että Traficom ei merkitse rekisteriin ilmoitusta tavaraliikenteen harjoittamisesta, jos toimijan venäläis- tai valkovenäläistaustaisten omistajien osuus ylittää pakoteasetuksessa säädetyn rajan.

Kielto koskee 26.7.2024 alkaen (venäläisomistus) ja 2.8.2024 alkaen (valkovenäläisomistus) myös kaikkia kyseisen omistusrakenteen kuljetusyrityksiä, jotka ovat sijoittautuneet unioniin 8.4.2022 jälkeen. Nämä yritykset eivät enää saa hoitaa tavarakuljetuksia EU:ssa tai kauttakulkuna EU-maiden läpi. 

Kieltoa ei sovelleta sellaisiin unioniin sijoittautuneisiin maantiekuljetusyrityksiin, joista vähintään 25 prosenttia on sellaisten Venäjän tai Valko-Venäjän kansalaisten omistuksessa, jotka ovat myös jonkin jäsenvaltion kansalaisia tai joilla on tilapäinen tai pysyvä oleskelulupa jossakin jäsenvaltiossa.

Kuljetusyrityksen pitää pyynnöstä esittää todistus omistusrakenteestaan.

Pakoteasetuksen (EU) N:o 833/2014 muutos on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä 24.6.2024 ja se on tullut voimaan 25.6.2024. Pakoteasetuksen (EY) N:o 765/2006 muutos on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä 29.6.2024 ja se on tullut voimaan 30.6.2024.

1

Tarkista ilmoittautumisen tarve

Manner-Suomessa tapahtuva ammattimainen tavarankuljetus kokonaismassaltaan yli 2,5 tonnisella mutta enintään 3,5 tonnisella ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä edellyttää ilmoituksen tekemistä Traficomille.

Myös voimassa olevan liikenneluvan haltijan tulee tehdä ilmoitus, jos se suorittaa ammattimaista tavarankuljetusta Manner-Suomessa yli 2,5 tonnisella mutta enintään 3,5 tonnisella ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä.

Ilmoitus on yrityskohtainen, ei ajoneuvokohtainen.

Tavaraliikenteeseen käytettävä ajoneuvo tulee merkitä rekisteriin luvanvaraiseen käyttöön.

3

Ilmoita muutokset

Puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen voi päivittää Oma asiointi palvelussa (Oma asiointi/etusivu/omat tiedot tai organisaation tiedot). Kirjautumaan pääset pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Palveluntarjoaja voi myös ilmoittaa liikennöinnin lopettamisesta ja pyytää tavaraliikenteen harjoittamista koskevan rekisterimerkinnän poistamista. Pyynnön voi toimittaa sähköisellä ilmoituslomakkeella.

 

Liikennelupaneuvonta

Puhelinpalvelu
029 534 5181
arkisin 8.00-16.15
liikenneluvat(at)traficom.fi

Päivitetty