Liikennerikkomukset ja liikennevirhemaksu

Uudessa tieliikennelaissa otetaan vähäisiin rikkomuksiin käyttöön liikennevirhemaksu, joka korvaa rikesakon.

Tieliikennelain 6 luku käsittelee liikennerikkomusta ja liikennevirhemaksua. Luvussa määritellään mm.:

 • Liikennevirhemaksun määrääminen
 • Ajoneuvokohtaisen liikennevirhemaksun määrääminen
 • Tienkäyttäjän yleiset rikkomukset
 • Jalankulkijan rikkomukset
 • Moottorittoman ajoneuvon kuljettajan rikkomukset
 • Nopeusrajoituksen rikkominen moottorikäyttöisellä ajoneuvolla tai raitiovaunulla
 • Muut moottorikäyttöisen ajoneuvon ja raitiovaunun kuljettajan liikennerikkomukset
 • Henkilökohtaisen turvalaitteen käyttöä koskevat rikkomukset
 • Ajoneuvon massoja ja mittoja koskevat rikkomukset
 • Ajoneuvon kytkentää koskevat rikkomukset
 • Muut moottorikäyttöisen ajoneuvon ja raitiovaunun käyttöä koskevat rikkomukset
 • Maastoajoneuvon kuljettajan tieliikennerikkomukset
 • Liikennevirhemaksua koskevan päätöksen sisältö
 • Liikennevirhemaksua koskevan päätöksen tiedoksianto
 • Ajoneuvokohtaista liikennevirhemaksua koskevan päätöksen tiedoksianto
 • Vastuu ajoneuvokohtaisesta liikennevirhemaksusta
 • Liikennevirhemaksun maksuaika
 • Liikennevirhemaksun täytäntöönpano

Nopeusrajoitusten rikkominen

 • Jos suurin sallittu nopeus tiellä tai ajoneuvokohtainen nopeus on enintään 60 kilometriä tunnissamoottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajalle voidaan määrätä suurimman sallitun nopeuden tahallisesta tai huolimattomuudesta tapahtuneesta ylityksestä:
 1. enintään 10 kilometrillä tunnissa 100 euron liikennevirhemaksu
 2. yli 10 kilometrillä tunnissa ja enintään 15 kilometrillä tunnissa 170 euron liikennevirhemaksu
 3. yli 15 kilometrillä tunnissa ja enintään 20 kilometrillä tunnissa 200 euron liikennevirhemaksu.
 • Jos suurin sallittu nopeus on yli 60 kilometriä tunnissa, moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettajalle voidaan määrätä suurimman sallitun nopeuden tahallisesta tai huolimattomuudesta tapahtuneesta ylityksestä:
 1. enintään 10 kilometrillä tunnissa 70 euron liikennevirhemaksu
 2. yli 10 kilometrillä tunnissa ja enintään 15 kilometrillä tunnissa 140 euron liikennevirhemaksu
 3. yli 15 kilometrillä tunnissa ja enintään 20 kilometrillä tunnissa 170 euron liikennevirhemaksu.
 • Mopoilijalle voidaan kuitenkin määrätä suurimman sallitun nopeuden tahallisesta tai huolimattomuudesta tapahtuneesta ylityksestä enintään 15 kilometrillä tunnissa 100 euron liikennevirhemaksu.
 • Pihakadulla tai kävelykadulla ylinopeutta ajavalle ei voida määrätä liikennevirhemaksua vaan hänelle määrätään vähintään sakkoa.
 • Samalla ajokorttilakia muutetaan niin, että nopeusrajoituksen rikkominen moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei enää johda toistuvana rikkomuksena ajo-oikeuden menettämiseen  tilanteissa, jossa ylinopeus on alle 10 kilometriä tunnissa enintään 60 kilometriä tunnissa nopeusrajoitusalueella tai jos ylinopeus olisi alle 15 kilometriä tunnissa yli 60 kilometriä tunnissa nopeusrajoitusalueella.