Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Uuden tieliikennelain myötä keltainen sulkuviiva muuttuu valkoiseksi ja teiden varteen tulee useita uusia liikennemerkkejä. Uusia liikennemerkkejä ovat mm. ajokaistojen yhdistyminen ja vähimmäisnopeus. Lisäksi monia merkkejä on selkeytetty, esimerkiksi kuvioita ja merkeissä esiintyviä hahmoja on yksinkertaistettu. Muuttuneet liikennemerkit korvataan pääosin 10 vuoden siirtymäajan kuluessa.

Tiemerkinnät

 • Keltainen sulkuviiva muuttuu valkoiseksi. Siirtymäaikana on sekä valkoisia että keltaisia sulkuviivoja. Sulkuviivat pitää olla muutettu valkoisiksi viimeistään 31.5.2023.
 • Pyörätien jatke merkitään vain, jos muulle liikenteelle on osoitettu väistämisvelvollisuus, sekä liikennevalo-ohjatussa ajoradan ylityskohdassa. Pyörätien jatke on merkittävä kahden vuoden siirtymäajan kuluessa.
 • Keskiviiva-tiemerkinnän voi korvata kahdella rinnakkaisella keskiviivalla

Muista muutoksista tietoa Väylävirston verkkosivuilla vayla.fi. 

  Liikennemerkit

  Liikenteenohjauslaitteiden näkymistä tai vaikutusta haittaavat kilvet tms.

  • Tielle tai sen välittömään läheisyyteen ei saa asettaa kilpeä, merkintää tai laitetta, joka voidaan sekoittaa liikenteenohjauslaitteeseen tai joka voi heikentää sen näkyvyyttä tai tehokkuutta, häikäistä tienkäyttäjiä tai häiritä heidän tarkkaavaisuuttaan. Poliisi tai tienpitäjä voi poistaa tällaisen mainoksen.
  Päivitetty