Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Tyyppihyväksynnällä tarkoitetaan kansainvälisesti tai kansallisesti tunnustettua menettelyä, jossa hyväksyntäviranomainen varmentaa ajoneuvo- tai komponenttityypin täyttävän sitä koskevat tekniset vaatimukset. Tyyppihyväksytyn tuotteen käyttöä tieliikenteessä ei saa estää missään maassa, joka on tunnustanut kyseisen hyväksyntälajin omassa lainsäädännössään. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom toimii Suomessa tyyppihyväksyntäviranomaisena.

Tyyppihyväksyntä on ajoneuvon tai ajoneuvokomponentin valmistajan kannalta varmin keino varmistaa valmistamansa tuotteen kelpoisuus tieliikenteessä käytettäväksi. Erilaiset tyyppihyväksynnät tunnustetaan EU- ja ETA-alueen lisäksi myös Venäjällä, Aasiassa, Etelä-Amerikassa ja Afrikassa.

Lisää sääntelystä ja tyyppihyväksyntöjen tunnustamisesta

Sen lisäksi, että tyyppihyväksytyn tuotteen täytyy täyttää asianmukaisen säädöksen vaatimukset teknisiltä ominaisuuksiltaan, tulee tyyppihyväksyttävän tuotteen tuotannon täyttää tietyt erityisvaatimukset. Näin varmistetaan, että tyyppihyväksynnän hakijalla on edellytykset valmistaa sarjoina tyyppihyväksynnän mukaisia tuotteita. Lisää tyyppihyväksyntäprosessista löytyy omalta sivultaan.

Tyyppihyväksyntää voi hakea ainoastaan tyyppihyväksyttävän tuotteen valmistaja tai valmistajan tähän valtuuttama edustaja. Tyyppihyväksyntä ei koske jo käyttöönotettuja ajoneuvoja tai niiden komponentteja, lukuun ottamatta tyyppihyväksyttävän tyypin esisarjan yksilöitä. Tyyppihyväksyntää ei myöskään voi hakea yksittäiselle tuotteelle, vaan se on tarkoitettu sarjoina tuotettavien ajoneuvojen ja komponenttien vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen. Yksittäin valmistettaville ajoneuvoille on olemassa mahdollisuus yksittäishyväksyntään . Käyttöönotettuihin ajoneuvoihin tehtävät muutokset vaativat joko muutoskatsastuksen tai poikkeusluvan auton tai perävaunun rakenteen muuttamiselle .

Päivitetty