Haluan veneiden sopimusrekisteröijäksi

Rekisteröintitoiminnan järjestäminen

Vastaamme Traficomissa vesikulkuneuvon ja sen moottorin rekisteröintitoiminnan järjestämisestä. Hankimme rekisteröintitoiminnan järjestämiseksi tarvittavat avustavat palvelut julkisilta tai yksityisiltä yhteisöiltä (sopimusrekisteröijä).

Sopimusrekisteröijän hoitamia avustavia tehtäviä ovat:

  • vesikulkuneuvon ja sen moottorin rekisteri-ilmoitusten vastaanotto ja vaadittavien tietojen tarkistaminen
  • rekisteri-ilmoitusta, vesikulkuneuvoa ja sen moottoria koskevien tietojen tallettaminen vesikulkuneuvorekisteriin
  • asiakirjojen toimittaminen arkistoitavaksi Traficomille.
  • rekisteröintitodistuksen tilaaminen asiakkaalle sekä rekisteröintitapahtumaan välittömästi liittyvät muut avustavat tekniset tehtävät.

Sopimusrekisteröijä ei saa käsitellä sellaisia rekisteri-ilmoituksia, joihin liittyy rekisteröinnin edellytysten täyttymisen arviointia eikä lopullista poistoa koskevia rekisteri-ilmoituksia, vaan sen tulee siirtää ne Traficomin ratkaistavaksi.

Sopimusrekisteröijän sekä rekisteröintitoiminnasta vastaavan ja rekisteröintejä suorittavan henkilön luotettavuuden arviointi

Liikenteen palveluista annetun lain V osan 4 luvun 212 pykälässä (Ulkoinen linkki) säädetään sopimusrekisteröijän sekä rekisteröintitoiminnasta vastaavan ja rekisteröintejä suorittavan henkilön luotettavuuden arvioinnista.

Kuinka toimin, kun yritykseni haluaa vesikulkuneuvojen rekisteröijäksi?

1: Toimi näin

Tutustu ensin kumppanuuden yleisiin edellytyksiin (yllä)

4: Hakemuksen tarkistus

Tarkastamme, että sopimuskumppaniksi haluava yritys täyttää laissa säädetyt kumppaniksi pääsyn edellytykset. Tarvittaessa pyydämme yritykseltäsi lisäselvityksiä yrityksen luotettavuuden, asiantuntevuuden ja vakavaraisuuden varmistamiseksi.

Kun olemme todenneet yrityksen täyttävän vaatimukset, toimitamme rekisteröintisopimuksen liitteineen hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi.

5: Palauta allekirjoitettu sopimus

Toimita sopimuksen liite 1 täytettynä ja allekirjoitettuna Traficomiin osoitteeseen:

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
PL 320
00059 TRAFICOM

6: Käyttöoikeudet

Kun yrityksesi ilmoittamien henkilöiden luotettavuus on tarkistettu ja sopimus on hyväksytty, toimitamme käyttöoikeudet ilmoittamillesi rekisteröinnin käyttöoikeusvastuuhenkilölle sekä rekisteröijille

Käyttöoikeusvastuuhenkilö voi hakea myöhemmin myös muille yrityksen henkilöille käyttöoikeuksia sähköisesti.

Saat tarkempia käytännön ohjeita sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.
Järjestämme uusille vesikulkuneuvojen rekisteröijille koulutusta erikseen sovittuina ajankohtina.