Haluan veneiden/moottoreiden ennakkoilmoittajaksi

Haluatko toimia veneiden tai moottorien ennakkoilmoittajana? Hae meidän yhteistyökumppaniksi.

Ennakkoilmoittamisen järjestäminen

Ennakkoilmoittajan tehtäviin kuuluu veneen tai moottorin tietojen tallentaminen vesikulkuneuvorekisteriin ennen rekisteröintiä.

Ennakkoilmoittaminen on maksutonta.

Ennen kunkin yksilön ennakkoilmoituksen tekemistä meille lähetetään rekisteriin talletettavaksi vesikulkuneuvon tai moottorin mallin tekniset tiedot ja hyväksyntätiedot. Meille toimitetaan myös mallia koskevan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. Näin vaatimustenmukaisuusvakuutusta ei tarvitse tarkistaa enää jokaisen yksilön ensirekisteröinnin yhteydessä. Ennakkoilmoitusta käyttäen saa rekisteröidä vain uuden tai aikaisemmin rekisteröimättömän vesikulkuneuvon tai moottorin, jota ei ole muutettu valmistajalta toimittamisen jälkeen.

Ennakkoilmoituksen ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tarkistamisen jälkeen vesikulkuneuvo tai moottori voidaan rekisteröidä ja ottaa käyttöön, kun muut rekisteröinnin ja käyttöönoton edellytykset täyttyvät.

Ennakkoilmoittajan yleiset edellytykset

Vastaamme Traficomissa vesikulkuneuvon ja sen moottorin ennakkoilmoitustoiminnan järjestämisestä. Hankimme ennakkoilmoituksen järjestämiseksi tarvittavat avustavat palvelut julkisilta tai yksityisiltä yhteisöiltä (ennakkoilmoittaja).

Vesiliikennelain (782/2019) 113 pykälässä on säädetty ennakkoilmoittajan yleisistä edellytyksistä. (Ulkoinen linkki)

Kuinka toimin, jos yritykseni haluaa ennakkoilmoittajaksi?

1: Toimi näin

Tutustu ensin kumppanuuden yleisiin edellytyksiin (yllä)

4: Hakemuksen tarkistus

Tarkastamme, että sopimuskumppaniksi haluava yritys täyttää laissa säädetyt kumppaniksi pääsyn edellytykset. Tarvittaessa pyydämme yritykseltäsi lisäselvityksiä yrityksen luotettavuuden, asiantuntevuuden ja vakavaraisuuden varmistamiseksi.

Kun olemme todenneet yrityksen täyttävän vaatimukset, toimitamme me yrityksellesi ennakkoilmoitussopimukset (kaksi kappaletta) liitteineen hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi

5: Palauta allekirjoitettu sopimus

Toimita sopimukset täytettyinä ja allekirjoitettuina liitteineen Traficomiin osoitteeseen:

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

PL 320

00059 TRAFICOM

6: Käyttöoikeudet

Kun yrityksesi ilmoittamien henkilöiden luotettavuus on tarkistettu ja sopimus on hyväksytty, toimitamme käyttöoikeudet ennakkoilmoittamista varten yrityksen ilmoittamille ennakkoilmoittajille.

Käyttöoikeusvastuuhenkilö voi hakea myöhemmin myös muille yrityksen henkilöille käyttöoikeuksia joko yritystieto- ja vastuuhenkilölomakkeella (Ulkoinen linkki) tai sähköisesti.

Saat tarkempia käytännön ohjeita sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.