Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Mitä uudella vesiliikennelailla tavoitellaan?

Uusi vesiliikennelaki ajanmukaistaa ja kokoaa yhteen vesiliikenteen liikennesäännöt ja liikennemerkit. Uudistuksen tavoitteena on lisätä vesiliikenteen turvallisuutta ja vastuullista veneilyä sekä mahdollistaa vesiliikenteen automaatio.

Uudistuksella myös selkeytetään vesiliikenteen viranomaisten rooleja ja tehtäviä sekä vesiliikennelain ja merilain suhdetta. Vesiliikenteen säännöt koskevat lähtökohtaisesti sekä kauppamerenkulkua että huviveneilyä, kun taas merilaissa säännellään pääosin kauppamerenkulkua.

Koska vesillä liikkujia ja heidän käyttäytymistään säännellään hyvin yksityiskohtaisesti myös kansainvälisesti, on uuden lain lähtökohdaksi otettu kansainvälinen sääntely. Lisäksi uudistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota kanavaliikenteen edellyttämiin säännöksiin mukaan lukien liikenne Saimaan kanavalla.

Uusi vesiliikennelaki tuli voimaan 1.6.2020 ja sitä täsmennettiin 1.7.2021. Muutosten myötä lakiin lisättiin mahdollisuus rajoittaa tai kieltää turvallisuussyistä tiettyjen vesikulkuneuvojen pääsyä sulkukanaville. Rajoitus voi koskea esimerkiksi vesiskoottereilla liikkumista sellaisilla vanhemmilla sulkukanavilla, joilla virtaus on voimakasta. Lakiin tarkennettiin myös vesiväylien merkitsemistä koskevia säännöksiä ja mahdollistetaan virtuaalisten turvalaitteiden tilapäinen käyttö silloin, kun esimerkiksi sääolot niin vaativat. Lisäksi vesiliikennelain muutoksilla tarkennettiin huviveneitä suurempien huvialusten kelpoisuus- ja varustevaatimuksia. Samalla joidenkin vapaa-aikaan tai urheiluun tarkoitettujen vesikulkuneuvojen varustevaatimuksiin voidaan myöntää poikkeuksia. 

Juliste uudesta vesiliikennelaista

Uudesta vesiliikennelain pääkohdista muistuttavan julisteen voi tulostaa esim. venesatamien ilmoitustauluille tai vain omaan käyttöön. 

Juliste uudesta vesiliikennelaista, A4-koko

Juliste uudesta vesiliikennelaista, A3-koko