Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Omaan käyttöön saa rakentaa itse saunalautan varsin vapaasti ilman erityisiä vaatimuksia. Lauttaa ei tarvitse CE-merkitä, ellei sitä saateta markkinoille viiden vuoden kuluessa käyttöön ottamisesta. Esimerkiksi myyminen ja vuokralle tarjoaminen ovat markkinoille saattamista.

Jos alle viisi vuotta vanhan omavalmisteisen saunalautan haluaa myydä tai tarjota vuokralle, täytyy sillä olla

Saunalautan ostajan tai vuokraajan kannattaakin tarkistaa, että paperit ovat kunnossa.

Jos omavalmiste on pelkästään omassa käytössä, ei dokumentaatiotakaan tarvita. Dokumentit eivät myöskään ole myynti- tai vuokraustilanteessa välttämättömiä, jos lautta on ollut rakentajan omassa käytössä vähintään 5 vuotta. 

Saunalautan on oltava turvallinen – oli virallisia dokumentteja tai ei

Vaikka saunalauttaa ei tarvitsisi CE-merkitä, tulee sen kuitenkin täyttää vesikulkuneuvoja koskevat yleiset vaatimukset, jotka koskevat myös itse rakennettuja vesikulkuneuvoja (Ulkoinen linkki).

Ohjailupaikalta tulee olla hyvä näkyvyys, jotta kuljettaja voi seurata kulkureittiä ja muuta vesiliikennettä.

Lautassa on oltava kunnolliset kiinnityspisteet, joista sitä voi tarvittaessa myös hinata.

Suurimman moottoritehon voit arvioida itse, huomioi kuitenkin rakenteiden lujuus ja lautan ohjailuominaisuudet. Moottoritehoa on syytä olla riittävästi, jotta lautan hallittavuus säilyy myös tuulen yltyessä.

Kiinnitä huomiota lautan vakauteen ja kantavuuteen arvioidessasi henkilömäärää. Kullekin henkilölle on varattava tila (50 x 75 cm). Henkilön painona voi käyttää arvioinnissa 75 kg, ja lisäksi painoarvioissa tulee huomioida kyydissä olevien henkilökohtaiset varusteet ja vesikulkuneuvon varusteet. Jos lautassa on ylhäällä oleva oleskelutila eli yläterassi, täytyy varmistaa, että lautta on vakaa myös silloin, kun kaikki henkilöt ovat yläterassilla.

Tulisijat saunalautoissa

Kiukaita ja muita tulisijoja asennettaessa on syytä noudattaa riittäviä varoetäisyyksiä palaviin materiaaleihin. Niistä saa ohjeita tulisijan valmistajalta tai yleisistä rakennusmääräyksistä.

Vesiliikennelain sammutinvaatimus koskee käytännössä kaikkia saunalauttoja. Koska saunalautoissa tulenteko on olennainen osa toimintaa, tulee yleiseen paloturvallisuuteen sekä sammuttimien riittävään kapasiteettiin kiinnittää aivan erityistä huomiota. Sammuttimen vähimmäiskapasiteetti 8A68B ei aina ole riittävä, jos palokuormaa on paljon.

Osa saunalautoista myös rekisteröitävä

Saunalautta on merkittävä vesikulkuneuvorekisteriin, jos sen moottoriteho on vähintään 15 kW (yli 20 hv) tai jos siinä on moottori tai purje ja rungon pituus on vähintään 5,5 metriä.

Muuta huomioitavaa

Saunalautan kohdalla on mahdollista, että siihen sovelletaan myös yleisiä rakennusvalvonnan määräyksiä, vaikka lautta olisikin rekisteröity vesikulkuneuvorekisteriin. Yhteistyö paikallisten rakennusviranomaisten kanssa onkin paikallaan jo lautan rakenteen ja käytön sekä laituri- ja talvitelakointipaikan suunnitteluvaiheessa.

Päivitetty