Saunalautat

Omaan käyttöön saa itse rakentaa saunalautan varsin vapaasti ilman erityisiä vaatimuksia. Kuitenkin, jos alle 5 vuotta vanhan omavalmisteen haluaa myydä, täytyy sillä olla CE-merkintä ja tarvittavat dokumentit. Käytetyn saunalautan ostajan kannattaakin tarkistaa, että paperit ovat kunnossa.

Omavalmisteen tulee täyttää huvivenedirektiivin vaatimukset, jos sen käyttöönotosta on myyntihetkellä kulunut alle 5 vuotta. Saunalautassa pitää olla asianmukaisesti kiinnitetty CE-merkintä ja sen mukana tulee olla huvivenedirektiivin mukaiset dokumentit, eli käyttäjän käsikirja ja vaatimustenmukaisuuden vakuutus, molemmat suomeksi ja ruotsiksi.
Jos omavalmistetta ei myydä, ei virallista dokumentaatiotakaan tarvita. Dokumentit eivät myöskään ole myyntitilanteessa välttämättömiä silloin, kun lautta on ollut omassa käytössä vähintään 5 vuotta. 

Rakentaja voi laatia paperit itse

Saunalautan rakentaja voi useissa tapauksissa itse tehdä vaatimuksenmukaisuuden arvioinnin ja laatia tarvittavat dokumentit. Silloin on huvivenedirektiivin mukaan laadittava tekninen dokumentaatio, joka sisältää piirustukset, laskelmat ja tarkastusten ja testien tulokset.

Rakentajan on myös haettava valmistajan tunnus, jonka myöntää Traficom. Lisätietoa saat veneilytarkastajat@traficom.fi.

Jos rakentaja ei pysty tai halua tehdä tätä itse, hän voi käyttää avustajaa, jolla on riittävä tietämys asiasta. Arviointi voidaan teettää myös osittain tai kokonaan huvivenedirektiivin mukaisella ilmoitetulla laitoksella.

Saunalautan on oltava turvallinen – oli virallisia dokumentteja tai ei

Vaikka saunalauttaa ei tarvitsisi CE-merkitä, tulee sen kuitenkin täyttää vesikulkuneuvoja koskevat yleiset vaatimukset. Vesiliikennelaissa ja -asetuksessa on säännöksiä, jotka koskevat sekä vesillä liikkujaa että vesikulkuneuvojen rakennetta, varusteita, kuntoa ja käyttöä.

Ohjailupaikalta tulee olla hyvä näkyvyys, jotta voi seurata kulkureittiä ja muuta vesiliikennettä. Saunalautassakin on oltava kunnolliset kiinnityspisteet, joista sitä voi tarvittaessa myös hinata.

Ennen vesille lähtöä on saunalautan merikelpoisuus sekä varusteet aina tarkastettava.
Liikkeellä olevassa moottorilla tai yli viiden metrin pituisessa purjeella varustetussa vesikulkuneuvossa, myös saunalautoissa, on oltava seuraavat käyttökuntoiset varusteet:

  • airo, mela tai ankkuri köysineen
  • tyhjennysväline
  • hyväksytty sammutin (koskee kaikkia saunalauttoja)
  • hyväksytyt pelastusliivit jokaiselle saunalautalla olijalle.

Vain päällä olevat pelastusliivit pelastavat hätätilanteessa, vaikka määräykset eivät liivien päällä pitämistä edellytäkään.

Tulisijat saunalautoissa

Erityisesti tulisijoja asennettaessa on syytä noudattaa riittäviä varoetäisyyksiä palaviin materiaaleihin. Niistä saa ohjeita tulisijan valmistajalta tai yleisistä rakennusmääräyksistä.

Vesiliikenneasetuksen sammutinvaatimus koskee käytännössä kaikkia saunalauttoja. Koska saunalautoissa tulenteko on olennainen osa toimintaa, tulisi yleiseen paloturvallisuuteen sekä sammuttimien riittävään kapasiteettiin kiinnittää erityistä huomiota.

Osa saunalautoista myös rekisteröitävä

Saunalautta on merkittävä vesikulkuneuvorekisteriin, jos sen moottoriteho on vähintään 15 kW (yli 20 hv) tai jos siinä on moottori tai purje ja rungon pituus on vähintään 5,5 metriä.

Saunalautan kohdalla on mahdollista, että siihen sovelletaan myös yleisiä rakennusvalvonnan määräyksiä, vaikka lautta olisikin rekisteröity vesikulkuneuvorekisteriin. Yhteistyö paikallisten rakennusviranomaisten kanssa onkin paikallaan jo lautan rakenteen ja käytön sekä laituri- ja talvitelakointipaikan suunnitteluvaiheessa.