Rakennan itse veneeni

Vesikulkuneuvon saa rakentaa myös itse. Huomaathan, ettei vene ole itse rakennettu eli omavalmiste, jos se tilataan veneenrakentajalta maksua vastaan. Myöskään puolivalmisteesta rakennettu tai käytetty vene ei ole omavalmiste. Toki hankalimmissa sähkö- ja koneasennustöissä saat käyttää ammattilaisia apuna.

Omavalmisteisen vesikulkuneuvon tulee olla turvallinen

Vaikka omavalmisteinen vesikulkuneuvo ei tarvitsisi CE-merkitä eikä ensirekisteröinnin yhteydessä vaadita vaatimustenmukaisuusvakuutusta, tulee sen kuitenkin täyttää vesikulkuneuvoja koskevat yleiset vaatimukset. Vesiliikennelaissa ja -asetuksessa on säännöksiä, jotka koskevat sekä vesillä liikkujaa että vesikulkuneuvojen rakennetta, varusteita, kuntoa ja käyttöä.

Ohjailupaikalta tulee olla hyvä näkyvyys, jotta voit seurata kulkureittiä ja muuta vesiliikennettä. Saunalautassakin on oltava kunnolliset kiinnityspisteet, joista sitä voi tarvittaessa myös hinata.

Ennen vesille lähtöä sinun tulee tarkastaa aina vesikulkuneuvon merikelpoisuus sekä varusteet.
Liikkeellä olevassa moottorilla tai yli viiden metrin pituisessa purjeella varustetussa vesikulkuneuvossa on oltava seuraavat käyttökuntoiset varusteet:

  • airo, mela tai ankkuri köysineen
  • tyhjennysväline
  • hyväksytty sammutin (koskee kaikkia saunalauttoja)
  • hyväksytyt pelastusliivit jokaiselle saunalautalla olijalle.

Huomaathan, että vain päällä olevat pelastusliivit pelastavat sinut hätätilanteessa, vaikka määräykset eivät liivien päällä pitämistä edellytäkään.

Tulisijat vesikulkuneuvoissa

Erityisesti tulisijoja asennettaessa on syytä noudattaa riittäviä varoetäisyyksiä palaviin materiaaleihin. Niistä saa ohjeita tulisijan valmistajalta tai yleisistä rakennusmääräyksistä.

Vesiliikenneasetuksen sammutinvaatimus koskee käytännössä erityisesti saunalauttoja. Koska saunalautoissa tulenteko on olennainen osa toimintaa, tulisi yleiseen paloturvallisuuteen sekä sammuttimien riittävään kapasiteettiin kiinnittää erityistä huomiota.

Omavalmisteisen vesikulkuneuvon myynti

Omavalmisteisen vesikulkuneuvon voi myydä ilman CE-merkintää, jos se on ollut sinun omassa käytössä vähintään 5 vuotta.

Jos kuitenkin haluat myydä alle 5 vuotta vanhan omavalmisteen, täytyy sillä olla:

Käytetyn omavalmisteen ostajana tarkista, että paperit ovat kunnossa.

Jos haluat laatia itse tarvittavat asiakirjat omavalmisteveneeseesi

Omavalmisteveneen rakentajana voit useissa tapauksissa itse tehdä vaatimuksenmukaisuuden arvioinnin ja laatia tarvittavat dokumentit. Silloin sinun on huvivenedirektiivin mukaan laadittava tekninen dokumentaatio, joka sisältää piirustukset, laskelmat ja tarkastusten ja testien tulokset.

Rakentajana sinun on myös haettava valmistajan tunnus, jonka myöntää Traficom. Lisätietoa saat veneilytarkastajat@traficom.fi.

Jos et itse rakentajana pysty tai halua tehdä tätä itse, voit käyttää avustajaa, jolla on riittävä tietämys asiasta. Arviointi voidaan teettää myös osittain tai kokonaan huvivenedirektiivin mukaisella ilmoitetulla laitoksella.

Muuta huomioitavaa

Esim. saunalautan kohdalla on mahdollista, että siihen sovelletaan myös yleisiä rakennusvalvonnan määräyksiä, vaikka lautta olisikin rekisteröity vesikulkuneuvorekisteriin. Yhteistyö paikallisten rakennusviranomaisten kanssa onkin paikallaan jo lautan rakenteen ja käytön sekä laituri- ja talvitelakointipaikan suunnitteluvaiheessa.

Ensirekisteröintiin sinun tulee täyttää ilmoituslomakkeen lisäksi lisätietolomake sekä liittää ilmoituksen mukaan muutama valokuva valmiista vesikulkuneuvosta. Ensirekisteröintiä ei tehdä rekisteröintipisteissä vaan se tehdään ainoastaan Traficomissa.

Asioi sähköisesti tai lähetä allekirjoitettu rekisteri-ilmoitus liitteineen Traficomiin.

Vastuulliset viranomaiset

Turvallisuus vesikulkuneuvona
Vastuuviranomainen – Traficom, poliisi, rajavartiolaitos ja Tulli

Vesialueiden ja -väylien käyttö
Vastuuviranomainen - Liikennevirasto

Ympäristö
Vastuuviranomainen – ELY-keskukset
Kysy neuvoa – PSS Ry

Rekisteröinti
Vastuuviranomainen – Traficom

Muut asiakirjat
Vastuuviranomainen – Traficom

Rakennusvalvonta
Paikalliset rakennusviranomaiset