Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Rakennan itse veneeni

Vesikulkuneuvon saa rakentaa myös itse, mutta sen täytyy olla turvallinen ja täyttää vähintään vesikulkuneuvoja koskevat yleiset vaatimukset. Omavalmisteita koskevat myös samat rekisteröintivelvoitteet kuin muitakin vesikulkuneuvoja, mutta niiden jälleenmyynnille on asetettu rajoitteita.

Vesikulkuneuvojen kohdalla omavalmiste tarkoittaa sitä, että vene tai muu vesikulkuneuvo on rakennettu kokonaan itse. Ammattilaisia voi kuitenkin käyttää apuna esimerkiksi moottori- ja sähköasennuksissa. Vene ei ole eli omavalmiste, jos se tilataan veneenrakentajalta. Myöskään puolivalmisteesta rakennettu tai käytetty vene ei ole omavalmiste.

Omaan käyttöön itse rakennettua vesikulkuneuvoa ei tarvitse CE-sertifioida, ellei sitä saateta markkinoille viiden vuoden kuluessa käyttöön ottamisesta. Esimerkiksi myyminen ja vuokralle tarjoaminen ovat markkinoille saattamista.

Vaikka omavalmisteista vesikulkuneuvoa ei tarvitsisi CE-merkitä  (Ulkoinen linkki)eikä ensirekisteröinnin yhteydessä vaadita vaatimustenmukaisuusvakuutusta, tulee sen kuitenkin täyttää vesikulkuneuvoja koskevat yleiset vaatimukset. Vesiliikennelaissa on säännöksiä, jotka koskevat sekä vesillä liikkujaa, päällikön vastuuta, että vesikulkuneuvojen rakennetta, varusteita, kuntoa ja käyttöä.

Omavalmisteisen vesikulkuneuvon tulee olla turvallinen

Ohjailupaikalta tulee olla hyvä näkyvyys, jotta kuljettaja voi seurata kulkureittiä ja muuta vesiliikennettä. Vesikulkuneuvossa on oltava kunnolliset kiinnityspisteet, joista sitä voi tarvittaessa myös hinata.

Suurimman moottoritehon voit arvioida itse, huomioi kuitenkin vesikulkuneuvon rakenteiden lujuus ja ohjailuominaisuudet. Usein käytetty kaava moottoritehon arvioimiseksi liukuvarunkoisille veneille on: maksimiteho (hv) = 10 x (rungon pituus x leveys) - 33.

Kiinnitä huomiota vesikulkuneuvon vakauteen ja kantavuuteen arvioidessasi henkilömäärää. Kullekin henkilölle on varattava tila (50 x 75 cm). Henkilön painona voi käyttää arvioinnissa 75 kg ja lisäksi painoarvioissa tulee huomioida kyydissä olevien henkilökohtaiset varusteet ja vesikulkuneuvon varusteet.

Paloturvallisuuteen ja erityisesti varoeräisyyksiin kuumien pintojen ja syttyvien materiaalien välillä on syytä kiinnittää huomiota. Tämä koskee esimerkiksi avoliekkisiä keittimiä, kiukaita ja lämmittimiä.

Vesikulkuneuvon varusteet

Ennen vesille lähtöä sinun tulee tarkastaa aina vesikulkuneuvon merikelpoisuus sekä varusteet.

Liikkeellä olevassa moottorilla varustetussa tai yli 5 metrin pituisessa purjeella varustetussa vesikulkuneuvossa on oltava seuraavat käyttökuntoiset varusteet:

  • airo, mela tai ankkuri köysineen
  • tyhjennysväline
  • hyväksytty sammutin (jos sisämoottori, sisäperämoottori, yli 25 kW perämoottori tai liekillä toimiva polttolaite). Sammuttimen teho on oltava vähintään 8A68B
  • hyväksytyt pelastusliivit jokaiselle vesikulkuneuvossa olijalle
  • merkinantolaite (äänimerkki, esim. torvi tai voimakasääninen pilli)
  • kulkuvalot, jos liikutaan pimeällä tai muuten huonossa näkyvyydessä.

Huomaathan, että vain päällä olevat pelastusliivit pelastavat sinut hätätilanteessa.

Omavalmisteisen vesikulkuneuvon saattaminen markkinoille

Omavalmisteisen vesikulkuneuvon voi saattaa markkinoille (kuten myydä tai tarjota vuokralle) ilman CE-merkintää, jos se on ollut omassa käytössä vähintään 5 vuotta.

Jos kuitenkin haluat saattaa markkinoille alle 5 vuotta vanhan omavalmisteen, täytyy sillä olla

Käytetyn omavalmisteen ostajana tarkista, että paperit ovat kunnossa.

 

Jos haluat laatia itse tarvittavat asiakirjat

Uuden vesikulkuneuvon rakentajana voit useissa tapauksissa itse tehdä vaatimuksenmukaisuuden arvioinnin ja laatia tarvittavat dokumentit. Silloin sinun on huvivenedirektiivin mukaan tehtävä vaaditut testit ja laadittava tekninen dokumentaatio, joka sisältää piirustukset, laskelmat ja tarkastusten ja testien tulokset.

Rakentajana sinun on myös rekisteröidyttävä vesikulkuneuvon valmistajaksi ja haettava koko EU/ETA-alueella voimassa oleva valmistajan tunnus , jonka myöntää Traficom.

Jos et rakentajana voi tai halua tehdä tätä itse, voit käyttää avustajaa, jolla on riittävä tietämys asiasta. Arviointi voidaan teettää myös osittain tai kokonaan huvivenedirektiivin mukaisella ilmoitetulla laitoksella.

Jos saatat jo käyttöön otetun omavalmisteen markkinoille ennen viiden vuoden määräaikaa, tulee kyseeseen rakentamisen jälkeinen arviointi.

Muuta huomioitavaa

Esim. saunalautan kohdalla on mahdollista, että siihen sovelletaan myös yleisiä rakennusvalvonnan määräyksiä, vaikka lautta olisikin rekisteröity vesikulkuneuvorekisteriin. Yhteistyö paikallisten rakennusviranomaisten kanssa onkin paikallaan jo lautan rakenteen ja käytön sekä laituri- ja talvitelakointipaikan suunnitteluvaiheessa.

Ensirekisteröintiä varten sinun tulee täyttää ilmoituslomakkeen lisäksi lisätietolomake sekä liittää ilmoituksen mukaan muutama valokuva valmiista vesikulkuneuvosta. Ensirekisteröintiä ei tehdä rekisteröintipisteissä vaan se tehdään ainoastaan Traficomissa.

Asioi sähköisesti tai lähetä allekirjoitettu rekisteri-ilmoitus liitteineen Traficomiin.

Vastuulliset viranomaiset

Turvallisuus vesikulkuneuvona
Traficom, poliisi, rajavartiolaitos ja Tulli

Vesialueiden ja -väylien käyttö
Väylävirasto

Ympäristö
ELY-keskukset
Kysy neuvoa – PSS Ry

Rekisteröinti
Traficom

Muut asiakirjat
Traficom

Rakennusvalvonta
Paikalliset rakennusviranomaiset

Päivitetty