Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Vesiliikennelaki2020 - Vesikulkuneuvon päällikön vastuu

Uudessa vesiliikennelaissa tulee vahvasti esille vesikulkuneuvon päällikön vastuu. Päällikkö vastaa muun muassa vesikulkuneuvon kulusta, turvallisuudesta sekä varusteista ja niiden käytöstä. Päällikkö vastaa myös siitä, ettei vesikulkuneuvon käytöstä aiheudu vaaraa, haittaa tai häiriötä kenellekään, mukaan lukien ympäristölle.

Ennen kuin lähdetään vesille, on aina tiedettävä, kuka on veneen päällikkö. Veneessä vastuu toiminnasta on yhdellä henkilöllä kerrallaan eli päälliköllä. Päällikkö pitää olla kaikissa vesikulkuneuvoissa, myös soutuveneissä.

Veneen päällikkö voi olla kuka tahansa, jolla on riittävä ikä, kyky ja taito veneilyyn sekä vastuullisen veneilijän asenne. Epäselvissä tapauksissa veneen päälliköksi oletetaan veneen rekisteriin merkitty omistaja tai haltija, jos tällä on ollut mahdollisuus vaikuttaa veneen kulkuun.

Mistä kaikesta olet päällikkönä vastuussa?

 • Tarkista veneilyolosuhteet. Huonolla kelillä veneilemään ei kannata lähteä, vaan siirrä lähtöä suosiolla seuraavaan päivään.
 • Tarkista, että vene on ehjä ja muutenkin kunnoltaan turvallinen.
 • Varmista moottorilla varustetun ja yli 5 metriä pitkän purjeveneen varusteiden kunto. Jokaiselle veneessä olijalle on oltava sopivankokoinen ja hyväksytty pelastusliivi. Lisäksi veneessä tulee olla äyskäri tai pilssipumppu sekä veneen koosta riippuen mela, airot tai ankkuri köysineen. Moottoriveneilijän mukaan lähtee tarvittaessa myös tarkastettu käsisammutin.
 • Ota mukaan veneen rekisteröintitodistus ja muut tarvittavat asiakirjat.
 • Ota mukaan asianmukaiset merikartat, jos veneily vaatii reittisuunnittelua.
 • Opasta muita veneen kyydissä olevia turvallisesta toimimisesta veneessä. Lähde veneilemään vain selvin päin. Pelastusliivien tai muiden kelluntapukineiden pitää olla puettuna tai helposti saatavilla.
 • Huolehdi, ettei veneily aiheuta haittaa tai häiriötä muille ihmisille tai ympäristölle.
 • Kertaa vesiliikenteen säännöt.

Päällikön yleinen vastuu (7 §)

Vesikulkuneuvon päällikön on huolehdittava siitä, että:

 1. vesikulkuneuvo on aiottuun matkaan ja olosuhteisiin nähden rakenteeltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen siten kuin 107 §:ssä säädetään;
 2. vesikulkuneuvossa olevia henkilöitä on ohjeistettu riittävällä tavalla turvallisesta vesikulkuneuvossa toimimisesta;
 3. vesikulkuneuvossa on tarvittavat,108 §:ssä ja sen nojalla säädetyt varusteet, ne ovat kunnossa ja helposti saatavilla;
 4. vesikulkuneuvossa on käytettävissä asianmukaisia merikarttoja ja merenkulkujulkaisuja, jos aiottu matka edellyttää reittisuunnittelua matkan pituuden tai muun vastaavan syyn tai olosuhteen johdosta;
 5. 108 §:ssä tarkoitetussa vesikulkuneuvossa olevilla henkilöillä on saman pykälän 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut kelluntavälineet puettuina sään, aallokon, vesikulkuneuvon kunnon tai muiden olosuhteiden niin edellyttäessä; ja
 6. vesikulkuneuvossa on 41, 117 ja 119 §:ssä tarkoitetut tarvittavat asiakirjat.
Päivitetty