Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Vesiliikennelaki2020 - vesiväylien merkitseminen ja vesiliikenteen ohjaaminen

Merenkulun turvalaitteita koskeva sääntely on liitetty uuteen vesiliikennelakiin siirtämällä pääosa nykyisen kumottavan asetuksen vesikulkuväylien merkitsemisestä sisällöstä uuteen lakiin.

Merenkulun turvalaitetta ei saa asettaa ilman Liikenne- ja viestintäviraston lupaa. Lupa myönnetään ns. väyläpäätöksellä.

Turvalaitemäärittelyjä on muutettu siten, että vesiliikennemerkkejä ja valo-opasteita ei enää lueta merenkulun turvalaitteiksi ja niitä ja niiden asettamista koskevat erilaiset uuteen lakiin kirjatut menettelyt.

Toimimattomasta turvalaitteesta on jokaisen asian havainneen ilmoitettava Traficomille . Ilmoituksen voi tehdä myös Traffic Management Finlandin Turku Radion vikailmoitusnumeroon 0800-181818.

Vesiliikennemerkit ja valo-opasteet esitetään tieliikennelain periaatteita vastaten uudessa vesiliikennelaissa.  Uutena vesiliikennemerkkinä nykyisten lisäksi tulee ”uiminen kielletty”- merkki, joka on tarkoitettu käytettäväksi erityisillä ahtailla vesiliikennealueilla kuten kanavissa ja satama-altaissa.

Vesiliikennemerkin ja valo-opasteen asettamisesta yleiselle kulkuväylälle vastaa väylänpitäjä ja väylien ulkopuolisilla alueilla kunta. Poikkeuksena on rajoitetun alikulkukorkeusmerkin, ilmajohtomerkin sekä kaapeli- ja johtotaulun suuntamerkkeineen asettaminen, josta vastaa rakenteen, ilmajohdon, kaapelin tai putkijohdon omistaja.

Vesiliikennemerkin ja valo-opasteen asettajan on ilmoitettava Traficomille merkin ja opasteen asettamisesta paikannustietoineen.

Traficom valvoo merenkulun turvalaitteiden, vesiliikennemerkkien ja valo-opasteiden asettamista ja niiden ylläpitoa sekä antaa merenkulun turvalaitteita, vesiliikennemerkkejä ja valo-opasteita koskevia tarkempia määräyksiä.