Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Uusi laajakaistatukihanke tukee huippunopeiden verkkojen rakentamista 2021 alkaen

Hankkeen tavoitteena on varmistaa valtion tuen avulla nopeiden laajakaistaverkkojen rakentaminen alueilla, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu. Hankkeessa myönnetään valtiontukea nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamiskustannuksiin. Tukiohjelmaan on varattu viisi miljoonaa euroa.

Uusi laajakaistatukihanke on jatkoa aiemmalle tukiohjelmalle. Nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamista on tuettu vuodesta 2010 alkaen. Aiemmassa tukiohjelmassa myönnettyjen tukien maksaminen jatkuu vuoteen 2022 asti. Tukea on myönnetty 76M € ja maksettu vuoden 2020 loppuun mennessä noin 54M €.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on valmis käynnistämään uuden laajakaistatukilain mukaisten hankkeiden markkina-analyysit. Tukiohjelmaa varten on varattu viisi miljoonaa euroa valtion budjetissa. Tuen piiriin kuuluvat aiemmasta poiketen vapaa-ajan asunnot vakituisten asuntojen ja yritysten sekä julkishallinnon toimipaikkojen lisäksi. Laajakaistayhteyksien rakentajat voivat saada tukea, kun yhteyden vähimmäisnopeus on 100 megabittiä sekunnissa saapuvassa ja 40 megabittiä sekunnissa lähtevässä liikenteessä. Ruuhka-aikana toteutuvien vähimmäisnopeuksien pitää olla 70/28 Mbit/s. Tukikelpoisten laajakaistayhteyksien vaatimukset ovat teknologianeutraaleja eli ne on mahdollista toteuttaa joko kiinteällä tai langattomalla (FWA, Fixed Wireless Access) teknologialla.

Maakunnilla ja kunnilla rooli laajakaistahankkeiden suunnittelun käynnistämisestä

Maakunnilla on rooli hankkeiden aktivoinnissa alueellaan. Maakuntaliittojen tehtävänä on yhdessä kuntien kanssa suunnitella ja määrittää hankehakuun soveltuvat hankealueet ja kilpailuttaa hankkeille verkon rakentaja. Maakuntaliittojen ja kuntien suunnittelemien hankealueiden toteuttamiseen tulisi olla hankkeen sijaintikunnassa kiinnostusta ja riittävät taloudelliset resurssit.

Traficom järjesti 14.6.2021 keskustelutilaisuuden maakuntien liitoille liittyen lakimuutokseen ja nopeusasetukseen. Tilaisuudessa oli mukana myös Maa- ja metsätalousministeriön sekä Ruokaviraston edustajat kertomassa maaseuturahaston tuista.

Traficomin esitys

Ruokaviraston esitys

Traficom tekee markkina-analyysit ja arvioi tukikelpoiset alueet

Traficom tekee hankealueesta markkina-analyysin maakunnan liiton perustellusta pyynnöstä. Pyynnön tulee olla valmisteltu yhteistyössä hankealueen kunnan viranomaisten kanssa. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon seuraavia asioita: Laajakaistahankkeen tulisi olla taloudellisesti tarkoituksenmukainen ja sen tulisi edistää käyttäjien etua viestintämarkkinoilla. Lisäksi laajakaistahankkeet tulisi keskittää siten, että ne voitaisiin toteuttaa taloudellisesti edullisimmalla tavalla. Markkina-analyysin tekeminen edellyttää myös, että laajakaistahankkeen toteutumista voidaan pitää mahdollisena ja kunnalla on tosiasiallinen kiinnostus osallistua laajakaistahankkeeseen laissa edellytetyllä maksuosuudella. 

Tukea voidaan myöntää ainoastaan sellaisille alueille, joilla ei ole tai joille ei suunnitella nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista seuraavan kolmen vuoden aikana. Hankealueen tukikelpoisten ja tukikelvottomien osien kartoittamiseksi Traficom selvittää hankealueilla olemassa olevat viestintäverkot, josta voidaan tarjota valtioneuvoston asetuksessa määriteltyjä nopeita laajakaistayhteyksiä sekä tällaisten viestintäverkkojen rakentamissuunnitelmat. Lisäksi teleyrityksiä pyydetään toimittamaan näkemyksiä vaikutuksista, joita julkisella tuella rakennettavalla edistyksellisellä viestintäverkolla olisi kilpailuun hankealueella. Traficomin markkina-analyysissä vahvistetaan hankealueen tukikelpoiset alueet. Markkina-analyysi toimitetaan maakunnan liitolle.

 

Valtioneuvoston asetus kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa (Ulkoinen linkki)

Laki laajakaistarakentamisen tuesta (1262/2020) (Ulkoinen linkki)

Traficomin tiedote uudesta tukihankkeesta

Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukainen ilmoitus laajakaistatukiohjelmasta