Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Rautatieliikenteen kuljettajan tulee täyttää terveydentilaa ja psykologista soveltuvuutta koskevat vaatimukset voidakseen työskennellä kuljettajana.

Lääkärintarkastukset

Kuljettajalla on oltava kuljettajan tehtävään riittävät terveydelliset toimintaedellytykset, jotka on osoitettava rautatielääkärin antamalla lääkärintodistuksella.

Lääkärintarkastus on tehtävä ennen kuin henkilö aloittaa työskentelyn liikkuvan kaluston kuljettajan tehtävässä tai kuljettajakoulutukseen liittyvän harjoittelu- tai koulutusjakson. Tämän jälkeen kuljettajalle on tehtävä lääkärintarkastus vähintään kolmen vuoden välein 55 ikävuoteen asti ja sen jälkeen joka vuosi, jollei rautatielääkäri edellytä tarkastusten tekemistä tiheämmin. Lääkärintarkastus on tehtävä aina myös, jos on syytä epäillä, että kuljettajan terveydentila ei täytä terveydentilavaatimuksia.
 

Psykologisen soveltuvuuden arviointi

Liikennepalvelulaki edellyttää liikkuvan kaluston kuljettajan psykologisen soveltuvuuden arvioimista ennen tehtävässä aloittavista. Rautatieliikenteen harjoittaja voi edellyttää psykologisen soveltuvuuden arviointia myös kuljettajan siirryttyä sen palvelukseen toisen toiminnanharjoittajan palveluksesta.

Rautatiepsykologi tekee kuljettajana aloittavalle psykologisen henkilöarvioinnin ennen kuin kuljettaja aloittaa kuljettajan tehtävässä. Kuljettajan tehtäväksi luetaan myös tehtävään liittyvät harjoittelu- ja koulutusjaksot. Psykologinen henkilöarviointi on tehtävä myös, jos on syytä epäillä, että kuljettajalla ei ole psykologisia valmiuksia tehtäviensä hoitamiseksi.

Rautatiepsykologi antaa psykologisen henkilöarvioinnin perusteella kirjallisen lausunnon kuljettajan psykologisesta soveltuvuudesta tehtävään.

Muutoksenhaku

Rautatielääkärin ja rautatiepsykologin tekemään liikkuvan kaluston kuljettajan soveltuvuusarviointiin voi hakea oikaisua Traficomista ja Traficomin päätöksestä muutosta hallinto-oikeudesta.


 

Rautatielääkäreiden ja rautatiepsykologien yhteystiedot

Päivitetty