Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Traficom on ottanut kantaa, miten operaattoreiden tulee ilmoittaa internetyhteyspalvelun (nettiliittymän) tiedonsiirtonopeuden liittymäsopimuksissa. Ilmoittamistavan tulee olla EU:n asetuksen mukainen ja kuluttajan kannalta kohtuullinen.

Kannanotto perustuu EU:n verkkoneutraliteettia koskevaan asetukseen (Ulkoinen linkki) ja tietoyhteiskuntakaareen.

EU:n asetuksen edellyttämät tiedonsiirtonopeuden määrittelytavat ovat erilaiset kiinteille laajakaistaliittymille ja mobiililaajakaistoille. Sopimuksesta tulee ilmetä liittymän nopeudesta vähintään seuraavat tiedot:

  • kiinteän laajakaistan osalta minimi-, normaali- ja maksiminopeus
  • mobiililaajakaistan osalta arvioitu maksiminopeus
  • lisäksi liittymän mainostettu nopeus.

Kannanoton mukaan kiinteän laajakaistan ilmoitetun miniminopeuden tulee olla vähintään 70 % maksiminopeudesta, jos kyse on enintään 100 Mbit/s liittymästä. Kiinteän liittymän ilmoitetun maksiminopeuden on oltava sellainen, että käyttäjä voi odottaa saavansa sen ainakin osan ajasta.

Kiinteän laajakaistan ilmoitetun normaalinopeuden tulee olla kohtuullisessa suhteessa maksiminopeuteen. Normaalinopeudesta tulee ilmoittaa sopimuksessa sen saatavuus tietyn ajanjakson aikana. Viestintävirasto suosittelee, että maksiminopeudeltaan enintään 100 Mbit/s olevien liittymien normaalinopeudeksi määritellään 90 % maksiminopeudesta siten, että se toteutuu 90-prosenttisesti jokaisen neljän tunnin aikana.

Mobiililaajakaistan arvioidun maksiminopeuden pitää olla realistisesti saavutettavissa todellisissa käyttöolosuhteissa. Liittymälle määritetty maksiminopeus ei siten voi olla liittymän teoreettinen maksiminopeus. Maksiminopeus ei voi olla alempi kuin liittymän mainostettu nopeus.