Suunnitteluorganisaatiot

Jotta ilma-alus tai sen osa voi saada tyyppihyväksynnän, tulee sen yleensä olla suunniteltu ja valmistettu hyväksyttyjen organisaatioiden toimesta. Ilma-aluksen tai sen osan suunnittelusta vastaa tyyppihyväksynnän haltijan suunnitteluorganisaatio (DOA) ja mahdollisten muutosten ja korjausten osalta niiden suunnittelun hyväksynyt suunnitteluorganisaatio. Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA myöntää suunnitteluorganisaatioiden toimiluvat ja valvoo niiden toimintaa. Suunnittelun hyväksynnän haltijalla on oikeus ja velvollisuus tuottaa mm. tarvittavat huolto- ja valmistusohjeet, sekä pitää niitä ajan tasalla niin kauan, kuin tuote on käytössä.

DOA-hyväksynnän haltijalla (Design Organisation Approval) on oikeus suunnitella ja luokitella muutostöitä suunnittelukäsikirjansa mukaisesti sovellettavat lentokelpoisuusvaatimukset (Certification Specifications) huomioon ottaen. POA-hyväksyntä (Production Organisation Approval) oikeuttaa organisaation valmistamaan tuotteita (lentokoneet, moottorit ja potkurit) ja osia sekä laitteita ilmailuvälineisiin hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti.

Suunnitteluorganisaatiot (DOA)

Tuotteiden, osien ja laitteiden suunnittelusta tai niihin tehtävistä muutoksista tai korjauksista vastaavan organisaation on osoitettava pätevyytensä osan 21 säännösten mukaisesti. DOA-hyväksynnän haltijalla (Design Organisation Approval) on oikeus suunnitella ja luokitella muutostöitä suunnittelukäsikirjansa mukaisesti lentokelpoisuusvaatimukset (Certification Specifications) huomioon ottaen.

DOA-hyväksyntä oikeuttaa hakemaan EASAlta

 • tyyppihyväksyntää lentokoneelle, moottorille tai potkurille
 • STCn eli suuren muutoksen hyväksyntää
 • ETSO-hyväksyntää.

Lisäksi DOA-organisaatio voi itse hyväksyä pieniä muutostöitä ja korjauksia toimilupansa laajuuden puitteissa.

Toimiluvan hakeminen

Organisaation on nimettävä vastuullinen johtaja ja laatupäällikkö sekä esitettävä vastuuhenkilö tai vastuuhenkilö ryhmä vastaamaan määräysten edellyttämistä tehtävistä organisaatiossa. Osapuolten tehtävät ovat erilaiset ja tarkoin määritellyt mutta toisiaan täydentävät. Organisaatiolla on myös oltava tarkoituksenmukaiset välineet aiotun toiminnan laajuuteen nähden. Organisaatio täyttää asetetut vaatimukset ennen kaikkea luomalla toimivan hallinnon ja käyttämällä pätevää henkilöstöä. Viranomainen taas määrittää organisaatiolle asetettavan vaatimustason ja valvoo sen saavuttamista säännöllisesti suoritettavien auditointien avulla.
Toimiluvan hakeminen on lupaa hakevan organisaation ja EASA:n tiivis yhteistyöprosessi.

Toimiluvan myöntämistä edeltää tarkastus- ja auditointiprosessi, jossa EASA varmistuu hyväksyntää hakevan organisaation vaatimustenmukaisuudesta tarkastamalla, että

 • organisaatiolla on käytettävissään kaikki toiminnan laajuuden edellyttämät välineet kuten tilat, henkilöstö, varusteet, työkalut ja materiaalit, asiakirjat tehtävistä, vastuualueista ja menettelyistä
 • organisaatiolla on pääsy kaikkeen sen toiminnan kannalta tarpeelliseen tietoon
 • organisaatio on luonut hallintojärjestelmän ja menettelyt sen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi (DOE)
 • organisaatio on toteuttanut tarvittavat järjestelyt toisten organisaatioiden kanssa (sopimukset)
 • organisaatiolla on poikkeamia koskeva tiedotus- ja/tai käsittelyjärjestelmä.

Alternative DOA eli ADOA-hyväksyntä on vaihtoehtoinen, kevyempi suunnitteluhyväksyntä, jota voidaan käyttää, jos DOA-hyväksynnän hakeminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Part 21 DOA ja ADOA -hyväksyntää haetaan EASAsta lomakkeella EASA Form 80.

llmailun asiointisivuilta löytyvät ladattavat lomakkeet

 • EASA Form 4-DOA
 • EASA Form 80
 • EASA Form 81
 • EASA Form 82.