Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Tilastot

Traficom tuottaa monipuolisesti tilastoja tie-, vesi- ja raideliikenteestä, ilmailusta sekä viestintäverkoista ja -palveluista.

Liikenteen tilastoja siirtynyt Tilastokeskukseen

Traficomista Tilastokeskukseen siirtyviä (Ulkoinen linkki)virallisia tilastoja ovat kauppalaivaston, kotimaan vesiliikenteen ja ulkomaan meriliikenteen tilastot sekä rautatietilasto ja tietilasto.

Vesikulkuneuvojen ensirekisteröintitilastossa tilastoidaan Traficomin liikenneasioiden rekisteriin uutena rekisteröityjä vesikulkuneuvoja kuukausittain. Uudeksi vesikulkuneuvoksi on rajattu ensirek...

Vesiliikenneonnettomuustilasto

Vesiliikenneonnettomuustilasto sisältää Suomen aluevesillä sekä niiden läheisyydessä olevalla kansainvälisellä vesialueella tapahtuneet kauppamerenkulku- ja huviveneilyonnettomuudet. Tilastoissa on...

Taksiliikenteen hintaseuranta

Traficom tuottaa vuosineljänneksittäin taksiliikenteen hintaindeksin maakunnittain, kuntaryhmittäin ja koko maan tasolla. Indeksi perustuu otokseen valittujen yritysten ilmoittamiin hintatietoihin....

Lentotoiminnan valvontatilasto

Lentotoiminnan valvontatilastot sisältävät tietoja yritys-, asemataso- ja laskupaikkatarkastuksista, vaarallisten aineiden kuljetustarkastuksista, reittitarkastuslennoista sekä matkustamotoiminnan ...
Matkaviestinverkon nopeiden tiedonsiirtoyhteyksien peittoalueet kasvoivat maltillisesti vuoden 2019 jälkimmäisen puoliskon aikana. Peittoalue, jolla 100 megaa on saatavissa ideaaliolosuhteissa, kas...
Tilastokeskus alkaa julkaista vuoden 2020 aikana useita Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin aiemmin julkaisemia virallisia liikennetilastoja. Liikenteen virallinen tilastointi keskitetään Tila...
Kesäkuun 2019 lopussa jo yli 40 % kotitalouksien käytössä olevista kiinteistä laajakaistaliittymistä oli nopeudeltaan vähintään 100 Mbit/s, kun tarkastellaan nopeutta verkosta käyttäjälle (download...
Eniten henkilöautoja kunnan asukasmäärään nähden on Isokyrössä ja vähiten Helsingissä. Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla ajetaan auto- ja asukasmäärään nähden eniten Uudellamaalla ja vähiten Kainuun ...

Tilastohaku 

Tee hakuja ajoneuvojen ensirekisteröinti- ja kantatilastoista, käytettynä maahanuoduista ajoneuvoista, voimassaolevista ajokorteista, uusien ajokorttien määristä tai veneiden ensirekisteröinneistä. Viestintäpalveluja ja -verkkoja koskevat tilastotiedot löytyvät kootusti yhdestä taulukosta Viestintäpalveluiden tilastotaulukko .

Tilastotietokanta(Ulkoinen linkki)

Sähköinen asiointi

Ilmainen

Lisätietoja: tilastot(a)traficom.fi