Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Tilastot

Traficom tuottaa monipuolisesti tilastoja tie-, vesi- ja raideliikenteestä, ilmailusta sekä viestintäverkoista ja -palveluista.

Liikenteen tilastoja siirtynyt Tilastokeskukseen

Traficomista Tilastokeskukseen siirtyviä (Ulkoinen linkki)virallisia tilastoja ovat kauppalaivaston, kotimaan vesiliikenteen ja ulkomaan meriliikenteen tilastot sekä rautatietilasto ja tietilasto.

Taksiliikenteen hintaseuranta

Traficom tuottaa vuosineljänneksittäin taksiliikenteen hintaindeksin maakunnittain, kuntaryhmittäin ja koko maan tasolla. Indeksi perustuu otokseen valittujen yritysten ilmoittamiin hintatietoihin....

Liikennelupatilastot

Liikennelupa on tieliikenteen kuljetusyrityksille myönnettävä alalletulolupa eli lupa, jonka nojalla yritys saa harjoittaa ammattimaista henkilöiden tai tavaran kuljettamista. Liikennelupia ovat ta...

Traficomin haittaohjelmahavainnot

Tilasto kuvaa suomalaisissa tietoverkoissa olevien tietokoneiden haittaohjelmatartuntojen määrää ja kestoa. Tiedot saadaan Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen Autoreporter-palvelusta, joka kokoaa...
Tilastot kuvaavat teleyritysten tarjoamien viestintäverkkojen ja -palvelujen merkittävien eli ns. vakavuusluokkien A, B ja C toimivuushäiriöiden määrät, palveluvaikutukset ja syyt. Tilastot saadaan...
Veneiden ensirekisteröinnit olivat alkuvuonna selvässä kasvussa. Uusia vesikulkuneuvoja rekisteröitiin tammi-kesäkuussa 3 564, mikä oli 25 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Suurin osa ensirekister...
Uusien henkilöautojen ensirekisteröinnit tammi-kesäkuussa 2020 laskivat 21,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Ensirekisteröintejä tehtiin vähemmän kuin kertaakaan aikaisemmin 2000-luvulla. Vai...
Jopa 55 % suomalaisista käyttää viikoittain internetin puhe- ja videopalveluja. Osuus on kasvanut peräti 16 %-yksikköä viime vuoden keväästä. Samaan aikaan esimerkiksi sosiaalisen median käyttö on ...
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin teleyrityksiltä keräämien tulo- ja investointitietojen perusteella teletoiminnan tulot laskivat vuonna 2019. Laskua oli myös teleyhtiöiden investoinneissa. ...

Tilastohaku 

Tee hakuja ajoneuvojen ensirekisteröinti- ja kantatilastoista, käytettynä maahanuoduista ajoneuvoista, voimassaolevista ajokorteista, uusien ajokorttien määristä tai veneiden ensirekisteröinneistä. Viestintäpalveluja ja -verkkoja koskevat tilastotiedot löytyvät kootusti yhdestä taulukosta Viestintäpalveluiden tilastotaulukko .

Tilastotietokanta(Ulkoinen linkki)

Sähköinen asiointi

Ilmainen

Lisätietoja: tilastot(a)traficom.fi