Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Tilastot

Traficom tuottaa monipuolisesti tilastoja tie-, vesi- ja raideliikenteestä, ilmailusta sekä viestintäverkoista ja -palveluista.

Katso kaikki tilastot .

Kauppalaivaston vuositilasto

Vuosittain julkaistava Kauppalaivastotilasto sisältää tietoja Suomessa rekisteröidystä kauppalaivastosta, kauppa-alusluetteloon merkityistä aluksista, aluskiinnityksistä ja merimiesten määristä. Ti...

Kauppalaivaston kuukausitilastot

Kauppalaivastotilastot sisältävät tietoja Suomen alusrekisteriin merkityistä aluksista sekä kauppa-alusluetteloon merkityistä meriliikenteeseen käytettävistä aluksista. Kauppalaivaston kuukausitila...

Ajo- ja teoriakoetilastot

Ajo- ja teoriakoetilastot perustuvat Traficomin liikenneasioiden rekisteriin, joka sisältää tiedot suoritetuista ajo- ja teoriakokeista. Tiedot poimitaan rekisteristä kuukausittain. Ajokortin sa...

Liikennelupatilastot

Liikennelupa on tieliikenteen kuljetusyrityksille myönnettävä alalletulolupa eli lupa, jonka nojalla yritys saa harjoittaa ammattimaista henkilöiden tai tavaran kuljettamista. Liikennelupia ovat ta...
Kesäkuun 2019 lopussa jo yli 40 % kotitalouksien käytössä olevista kiinteistä laajakaistaliittymistä oli nopeudeltaan vähintään 100 Mbit/s, kun tarkastellaan nopeutta verkosta käyttäjälle (download...
Eniten henkilöautoja kunnan asukasmäärään nähden on Isokyrössä ja vähiten Helsingissä. Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla ajetaan auto- ja asukasmäärään nähden eniten Uudellamaalla ja vähiten Kainuun ...
Verrattaessa muihin Pohjoismaihin ja Baltian maihin Suomi säilytti vuonna 2018 kärkisijansa matkaviestinverkon tilastoissa. Nopeita kiinteän verkon laajakaistaliittymiä on Suomessa saatavilla verta...
På ett år har taxipriserna stigit med cirka 6 % i hela landet. Mest har priserna stigit i Kymmenedalen och i Nyland, där ökningen var över 11 %. I Egentliga Tavastland, Norra Savolax och i Satakunt...

Tilastohaku 

Tee hakuja ajoneuvojen ensirekisteröinti- ja kantatilastoista, käytettynä maahanuoduista ajoneuvoista, voimassaolevista ajokorteista, uusien ajokorttien määristä tai veneiden ensirekisteröinneistä. Viestintäpalveluja ja -verkkoja koskevat tilastotiedot löytyvät kootusti yhdestä taulukosta Viestintäpalveluiden tilastotaulukko .

Tilastotietokanta(Ulkoinen linkki)

Sähköinen asiointi

Ilmainen

Lisätietoja: tilastot(a)traficom.fi