Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Esteettömyysvaatimuksia sovelletaan jatkossa myös keskeisiin kuluttajien käyttämiin tuotteisiin kuten älypuhelimiin ja tietokonelaitteistoihin. Vaatimuksia sovelletaan myös sähköisen viestinnän palveluihin, kuten puhelin- ja tekstiviestipalveluihin ja audiovisuaalisiin sisältöpalveluihin pääsyn tarjoaviin palveluihin, kuten television sähköisiin ohjelmaoppaisiin. Vaatimukset ulottuvat myös liikenteen tuotteisiin, kuten matkalippu- ja lähtöselvitysautomaatteihin ja liikenteen palveluihin.

Tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimusten tavoitteena on edistää erityisesti vammaisten henkilöiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa. Sääntelystä hyötyvät myös muut, kuten ikäihmiset, kun tuotteiden ja sähköisten palvelujen esteettömyys ja samalla käytettävyys paranee.

Vammaisten henkilöiden oikeuksista säädetään YK:n vammaisyleissopimuksessa. Esteettömyysdirektiiviin pohjautuva sääntely edistää sopimuksen täytäntöönpanoa. 

Esteettömyys ja saavutettavuus

Esteettömyys liittyy läheisesti saavutettavuuteen. Saavutettavuus tarkoittaa digitaalisten palvelujen esteettömyyttä, toisin sanoen esteetöntä pääsyä palveluihin. Digitaalisia palveluja ovat verkkosivustot, mobiilisovellukset ja niihin liittyvät toiminnallisuudet.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo koko Suomessa digitaalisten palvelujen saavutettavuutta muun muassa julkisen sektorin sekä osittain yksityisen sektorin toimijoiden osalta. Aluehallintovirasto alkaa uusien esteettömyysvaatimusten myötä valvoa myös uusia kuluttajille tarjottavia digitaalisia palveluja. Uudet esteettömyysvaatimukset ovat lisäsääntelyä suhteessa saavutettavuusvaatimuksiin.

Mitä tuotteita ja palveluja direktiivi koskee?

Esteettömyysvaatimuksia sovelletaan sekä julkisiin että yksityisiin toimijoihin, kun ne tarjoavat esteettömyyttä koskevan lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvia tuotteita tai palveluja kuluttajille.

Soveltuminen mikroyrityksiin

Tuotteita koskevia vaatimuksia sovelletaan myös niin sanottuihin mikroyrityksiin. Mikroyrityksille on kuitenkin sääntelyssä erinäisiä helpotuksia. Mikroyrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka palveluksessa on alle 10 työntekijää ja jonka vuosittainen liikevaihto on enintään 2 miljoonaa euroa tai jonka vuosittainen taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa.

Palvelujen esteettömyysvaatimuksia ei sovelleta mikroyrityksiin. Vaikka vaatimuksia ei sovelleta mikroyrityksiin, kannustetaan niitäkin tarjoamaan palvelujaan esteettömyysvaatimusten mukaisesti.

Soveltamisalaan kuuluvat tuotteet ja niitä koskevat vaatimukset

Soveltamisalaan kuuluvat palvelut ja niitä koskevat vaatimukset

Voimaantulo ja siirtymäajat

Valvonta

Standardointi

Päivitetty