Kauppamerenkulun tuet

Traficom myöntää valtion talousarvioon vuosittain varatuista määrärahoista tukea meriliikenteessä Suomen lipun alla purjehtivien alusten miehistökustannusten kilpailukyvyn parantamiseksi.

Tukea voidaan myöntää Suomessa rekisteriin ja kauppa-alusluetteloon merkitylle alukselle. Kauppa-alusluetteloon merkitsemisen edellytyksistä sekä tuesta ja sen saamisen edellytyksistä säädetään meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetussa laissa (Ulkoinen linkki) (1277/2007).

Vuonna 2021 yksittäisenä tukena yli 500 000 € saaneet alukset (suluissa varustamo)

Finlandia (Rederi Ab Eckerö)

Baltic Princess (Tallink Silja Oy)

Amorella, Viking Grace (Viking Line Abp).

Yhteystiedot

merenkuluntuet(at)traficom.fi