Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Mikä on keskitetty yhteys- ja tietopiste?

EU-alueen kantavana periaatteena on henkilöiden, tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus. EU:n tavoitteena on edistää myös muiden kuin henkilötietojen vapaata liikkuvuutta unionissa. Tätä tavoitetta tukemaan on annettu asetus muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa. (Ulkoinen linkki)

Yksi osa tiedon vapaan liikkuvuuden edistämistä on kansallisen, keskitetyn yhteys- ja tietopisteen perustaminen jokaiseen EU-maahan.

Suomessa keskitetty yhteys- ja tietopiste on sijoitettu Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin.

Mitkä ovat keskitetyn yhteys- ja tietopisteen tehtävät?

Yhteys- ja tietopisteen tehtävät ovat:

  1. Tietopiste neuvoo tiedon liikkuvuudesta sekä Suomen lainsäädännössä olevista tiedon sijaintirajoituksista kiinnostuneita tahoja.
  2. Yhteyspiste välittää muiden EU-maiden viranomaisilta saapuvia tietopyyntöjä toimivaltaisille viranomaisille Suomessa.

Yhteys- ja tietopiste ei neuvo henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä EU-säännöksistä, eikä käsittele henkilötietoihin liittyviä tietopyyntöjä. Suomessa henkilötietojen käsittelyä valvoo Tietosuojavaltuutettu. (Ulkoinen linkki)

Mitä tiedon sijaintirajoituksia Suomessa on?

Kansallinen kartoitus sijaintirajoituksista on valmistunut, ja on luettavissa täältä (Ulkoinen linkki).

Ota yhteyttä

kirjaamo(at)traficom.fi

Traficom vaihde 029 534 5000

Päivitetty