Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Traficomin vastuulla on ollut 1.1.2020 alkaen kehittää ja edistää yksityistieasioiden hoitamista valtakunnallisesti, huolehtia yksityisteihin liittyvistä asiantuntija- ja neuvontatehtävistä sekä vastata yksityistieavustusten kohdentamisesta.

Traficom voi myöntää valtionavustusta tiekuntien neuvontaan ja opastukseen ja sitä tukevan materiaalin ja palveluiden tuottamiseen. Lisätietoa avustusten hakemisesta ja myöntämisestä löytyy alempaa.

Yksityisteiden tienpidon valtionavustukset

Valtionavustuksen myöntämisestä ja lakkauttamisesta sellaisen yksityistien tienpitoon, jota koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta, päättää se toimivaltainen ELY-keskus, jonka toimialueella tie tai suurin osa siitä on.

Lisätietoja avustuksen hakemisesta löytyy ELY-keskusten verkkosivuilta http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yksityistieavustukset (Ulkoinen linkki).

Valtionavustus tiekuntien neuvonnan ja opastuksen tukemiseen

Traficom voi myöntää valtionavustusta tiekuntien neuvontaan ja opastukseen ja sitä tukevan materiaalin ja palveluiden tuottamiseen.

Tavoitteena on, että avustettavat hankkeet edistävät neuvontaa ja opastusta yksityistieasioissa.

Traficom myöntää valtionavustuksia harkinnanvaraisesti määräaikaan mennessä lähetettyjen hakemusten perusteella.

 

Traficom on myöntänyt vuonna 2021 valtionavustusta tiekuntien neuvonnan ja opastuksen tukemiseen ja sitä tukevan materiaalin ja palveluiden tuottamiseen.  Avustusta myönnettiin 7 hankkeelle, yhteensä 147 428 euroa. Tavoitteena, että avustettavat hankkeet edistävät neuvontaa ja opastusta yksityistieasioissa.

Alle on koottu valtionavustusta saaneet hankkeet ja myönnetty valtionavustussumma.

Traficom on myöntänyt vuosille 2022-2023 valtionavustusta tiekuntien neuvonnan ja opastuksen tukemiseen ja sitä tukevan materiaalin ja palveluiden tuottamiseen.  Avustusta myönnettiin 11 hankkeelle, yhteensä 382 585 euroa. Tavoitteena, että avustettavat hankkeet edistävät neuvontaa ja opastusta yksityistieasioissa.

Alle on koottu valtionavustusta saaneet hankkeet ja myönnetty valtionavustussumma.

Yhteystiedot

yksityistiet.valtionavustus@traficom.fi

Päivitetty