Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Ilmastotekoja

Fossiilittoman liikenteen tiekartta julkaistiin 2021

Kotimaan liikenteen päästöt vastaavat Suomessa noin viidennestä kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Näistä valtaosa, 94 %, aiheutuu tieliikenteestä.

Traficom on osallistunut vuonna 2019 käynnistyneeseen tiekarttatyöhön, jossa laadittiin toimet kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen puolittamiseksi vuoteen 2030 mennessä, vuoden 2005 tasoon verrattuna. Tiekartta valmistui 2021 valtioneuvoston periaatepäätöksenä, ja lisäksi laadittiin periaatepäätökset meri- ja sisävesiliikenteen sekä lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä.

Traficom on omalta osaltaan aloittanut tiekartan toimeenpanon, eli esimerkiksi hankintatukien myöntämisen täyssähköautoille ja muuntotukien myöntämisen etanoli- ja kaasuautoille. Vuonna 2021 valmistelimme myös 2022 käynnistyneitä hankintatukia sähkö- ja kaasukäyttöisille paketti- ja kuorma-autoille.

Traficom jatkaa useiden tiekartan ilmastotoimien toteuttamista myös vuodesta 2022 eteenpäin. Toimeenpano sisältää mm. kestävien kulkutapojen tukitoimia sekä tutkimustiedon kartuttamista. Myös meri- ja sisävesiliikenteen sekä lentoliikenteen periaatepäätösten mukaisia toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi jatketaan liikenne- ja viestintäministeriön kanssa sovitulla tavalla.

Kansainvälisesti uraauurtava tieto- ja viestintäteknologia-alan ilmasto- ja ympäristöstrategia valmistui 2021

Tieto- ja viestintäteknologiat (ICT) ovat avainroolissa monien muiden alojen, kuten liikenteen, ilmastovaikutusten vähentämisessä. Toisaalta ICT:n vaatimat verkot, laitteet ja datakeskukset aiheuttavat oman jalanjälkensä energiankulutuksessa, päästöissä ja esimerkiksi materiaalien kulutuksessa.

Traficom osallistui ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategian laatimiseen ja toimeenpanoon. Muodostimme teleyhtiöiden ympäristöindikaattorit yhteistyössä toimijoiden kanssa. Edistimme myös laitekierrätystä ja vastuullista ostamista Älyä ostoksiin -kampanjallaOsallistuimme aktiivisesti ICT-alan ympäristötyöhön eurooppalaisella tasolla.

Jatkamme strategian toimenpiteiden edistämistä ja keräämme toimialan energiankulutustietoja vuoden 2022 aikana.

Lue lisää työstämme tavoitteen eteen