Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Vastuullisilla teoilla toimivat, turvalliset ja kestävät yhteydet

Vastuullisuus on vastuuta ympäristöstä, ihmisistä ja taloudesta. Valtiokonttori suosittaa kaikkia valtionhallinnon organisaatioita laatimaan toiminnastaan vastuullisuusraportin vuosittain. Vastuullisuusraportoinnin yhteinen kehys perustuu YK:n toimintaohjelmaan Agenda 2030 ja siinä asetettuihin 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen.

Traficomissa olemme valinneet raportoitavaksi kolme tavoitetta (tavoitteet 3, 11 ja 13), joita edistämme ydintehtävillämme. Traficomin toiminnan positiivisia vaikutuksia valittuihin kolmeen tavoitteeseen kutsutaan kädenjäljeksi. 

YK-tavoite 11. Kestäviä kaupunkeja

Alatavoite 11.2 Taata vuoteen 2030 mennessä kaikille turvallinen, edullinen, luotettava ja kestävä liikennejärjestelmä, parantaa liikenneturvallisuutta erityisesti lisäämällä julkista liikennettä ja kiinnittämällä erityistä huomiota huono-osaisten, naisten, lasten, vammaisten ja ikääntyneiden tarpeisiin

YK-tavoite 13. Ilmastotekoja

Alatavoite 13.2 Integroida ilmastonmuutosta koskevat toimenpiteet kansalliseen politiikkaan, strategioihin ja suunnitteluun

Katso video: Mervi Kaikkonen (Ulkoinen linkki)

YK-tavoite 3 on taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille. Katso videolta, mitä se tarkoittaa käytännössä. "Teemme pitkäjänteistä ja monipuolista vaikuttamistyötä kansainvälisillä ja EU-foorumeilla." Mervi Kaikkonen, kansainvälisten asioiden päällikkö. Video on katsottavissa YouTuben palvelussa.

Katso video: Kirsi Tervola-Joutsen (Ulkoinen linkki)

YK-tavoite 11 on taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat. Katso videolta, mitä se tarkoittaa käytännössä. "Valvomme vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden oikeuksia kaikissa liikennemuodoissa." Kirsi Tervola-Joutsen, erityisasiantuntija. Video on katsottavissa YouTuben palvelussa.

Katso video: Jukka Juhola (Ulkoinen linkki)

YK-tavoite on 13 toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan. Katso videolta, mitä se tarkoittaa käytännössä. "Moottoripyöräilyn sähköistyminen on vasta aluillaan.Tiimillämme oli ilo saattaa tyyppihyväksynnän avulla suomalaisen Verge Motorcyclesin moottoripyörä EU:n markkinoille." Jukka Juhola, asiantuntija. Video on katsottavissa YouTuben palvelussa.

Traficomin vastuullisuusraportti

Tämän järjestyksessään kolmannen raportin sisältöjen valintoihin ja työstämiseen on osallistunut aktiivisesti asiantuntijamme. Ajatuksia vastuullisuudesta keräsimme myös sidosryhmiemme edustajilta, joiden kanssa teemme laajaa yhteistyötä arjessamme.

Traficomin jalanjälki

Vastuullisuus on myös työtä oman jalanjäljen pienentämiseksi. Jalanjäljellä tarkoitetaan niitä negatiivisia ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia, joita Traficomin toiminnasta aiheutuu toimintaympäristöön.
Traficomilaisia kahvitauolla