Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Vastuullisia tekoja toimivien ja turvallisten yhteyksien eteen

Vastuullisuus on vastuuta ympäristöstä, ihmisistä ja taloudesta. Traficomin ensimmäinen vastuullisuusraportti perustuu Valtiokonttorin 2021 antamaan ohjeeseen, joka suosittaa kaikkia valtionhallinnon organisaatioita laatimaan vastuullisuusraportin vuosittain.

Raportoinnin yhteinen kehys perustuu YK:n toimintaohjelmaan Agenda 2030 ja siinä asetettuihin 17 kestävän kehityksen tavoitteeseen. Traficom on valinnut raportoitavakseen neljä tavoitetta (tavoitteet 3, 9, 11 ja 13), joita se ydintehtävillään lähimmin edistää. Traficomin toiminnan positiivisia vaikutuksia valittuihin neljään tavoitteeseen kutsutaan kädenjäljeksi

YK-tavoite 9. Kestäviä infrastruktuureja

Alatavoite 9.1 Kehittää laadukasta, luotettavaa ja kestävää infrastruktuuria, kuten alueellista ja rajat ylittävää infrastruktuuria taloudellisen kehityksen ja ihmisten hyvinvoinnin tueksi panostamalla sen edulliseen ja yhtäläiseen saantiin kaikille

YK-tavoite 11. Kestäviä kaupunkeja

Alatavoite 11.2 Taata vuoteen 2030 mennessä kaikille turvallinen, edullinen, luotettava ja kestävä liikennejärjestelmä, parantaa liikenneturvallisuutta erityisesti lisäämällä julkista liikennettä ja kiinnittämällä erityistä huomiota huono-osaisten, naisten, lasten, vammaisten ja ikääntyneiden tarpeisiin

YK-tavoite 13. Ilmastotekoja

Alatavoite 13.2 Integroida ilmastonmuutosta koskevat toimenpiteet kansalliseen politiikkaan, strategioihin ja suunnitteluun

Traficomin jalanjälki

Vastuullisuus on myös työtä oman jalanjäljen pienentämiseksi. Jalanjäljellä tarkoitetaan niitä negatiivisia ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia, joita Traficomin toiminnasta aiheutuu toimintaympäristöön.

Traficomin vastuullisuusraportti

Traficomin ensimmäinen vastuullisuusraportti toimintavuodesta 2021 on lähtölaukaus vastuullisuusmatkallamme. Toivomme, että tavoitteemme helppolukuisesta ja silmäiltävästä tietoiskusta, jossa myös työntekijämme pääsevät ääneen, välittyy vastuullisuusraporttimme lukijoille. Toivomme myös, että viesti traficomilaisten työn vaikuttavuudesta tulee näin entistä näkyvämmäksi ja edistää keskustelua, joka auttaa toimintamme kehittämisessä eteenpäin!