Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Kestäviä infrastruktuureja

Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-2032 valmistui

Liikenne 12 –nimellä kulkevan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tarkoituksena on lisätä liikennepolitiikan pitkäjänteisyyttä. Sen avulla Suomen liikennejärjestelmää ylläpidetään ja kehitetään vastaamaan ihmisten ja elinkeinoelämän erilaisiin liikkumis- ja kuljettamistarpeisiin eri puolilla maata.

Liikennejärjestelmällä tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, joka muodostuu henkilö- ja tavaraliikenteestä, liikennevälineistä, liikenteen palveluista ja tiedosta, liikennettä ohjaavista järjestelmistä sekä niihin liittyvistä infrastruktuureista, kuten liikenneverkoista ja liikennettä palvelevista viestintäyhteyksistä.

Suunnitelman valmisteluvaiheessa Traficom mm. osallistui toimenpiteiden suunnitteluun, arvioi vaikutuksia ja toimeenpani selvityksiä. Traficom myös julkaisi 2021 ensimmäisen liikennejärjestelmäanalyysin, jossa kuvataan liikennejärjestelmän nykytilaa ja tulevaisuutta sekä seurataan Liikenne 12 –suunnitelman tavoitteiden toteutumista.

Tulevina vuosina Traficom jatkaa liikennejärjestelmäanalyysin ylläpitoa ja toteuttaa osaltaan myös muita 12-vuotisen toimenpideohjelman tehtäviä.

Työmme digitaalisten yhteyksien edistämiseksi sujuvoittaa arkea

Digitaalisten yhteyksien avulla varmistetaan mahdollisuudet esimerkiksi etätyöhön, viranomaisten kanssa asiointiin ja yritysten digitaalisten palveluiden käyttämiseen. Myös tulevaisuuden ratkaisut, kuten älyliikenne ja virtuaalitodellisuus, edellyttävät kattavia ja laadukkaita viestintäverkkoja. EU-tavoitteena on, että 2030 mennessä kaikilla olisi saatavilla gigabittinopeuden mahdollistava liittymä ja 5G kattaisi kaikki asutut alueet.

Traficom edistää verkkojen yhteisrakentamista ja -käyttöä. Yhteisrakentaminen tarkoittaa sitä, että eri verkkojen kuten esimerkiksi sähkö-, tele-, liikenne- ja vesihuoltoverkkojen maaurakointia vaativat työt suoritetaan yhdessä. Näin verkot voidaan rakentaa edullisemmin ja myös rakentamisen ympäristövaikutukset saadaan minimoitua. Myönnämme myös valtiontukia nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamiseen haja-asutusalueille. 

Traficomin koordinoima 5G Momentum –ekosysteemi vahvistaa Suomen asemaa 5G:n edelläkävijänä. Traficom avasi hakuun uuden 25 GHz:n taajuusalueen, joka mahdollistaa huippunopeat yksityiset paikalliset 5G-verkot.

Vuonna 2022 lanseerataan mm. Bittimittari.fi -palvelu, jolla käyttäjä voi mitata laajakaistapalvelunsa nopeutta. Samoin tehdään aktiivista valmistelutyötä vuoden 2023 maailman radiokonferenssiin, jossa luodaan kansainväliset raamit taajuuksien tuleville käyttömahdollisuuksille. 

Lue lisää työstämme tavoitteen eteen