Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Kestäviä kaupunkeja

Myönnämme valtiontukia ja -avustuksia muutoksen vauhdittamiseksi

Valtiontukiviranomaisena toimiminen kuuluu Traficomin perustehtäviin, ja myönnämme valtiontukia ja -avustuksia, jotka tukevat liikkumista, kuljettamista, tieliikenteen turvallisuustoimintaa, toimivia verkkoyhteyksiä sekä edistävät päästötavoitteita. Virastomme myöntää muutosta tai kehitystä vauhdittavia tukia, joilla rakennamme yhä toimivampaa, kestävämpää ja turvallisempaa tulevaisuutta.

Esimerkkejä vuonna 2022 myöntämistämme tuista ovat:

  • Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustus, jolla parannetaan kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteita katuverkolla tai kunnan maalla sijaitsevissa kohteissa.
  • Laajakaistatuet, joilla edistetään nopeiden kiinteiden laajakaistaverkkojen rakentamista alueilla, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu lähivuosina.
  • Tieliikenteen turvallisuuden valtionavustus, jolla tuetaan tieliikenteen turvallisuutta koskevia kehittämishankkeita ja tutkimuksia.

Vuonna 2022 käynnistimme myös kuusi vaikutusarviointia, joilla selvitämme myöntämiemme valtionavustusten käytön tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Näin saamme tärkeää tietoa tukien vaikuttavuudesta, ja voimme myös kehittää virastomme toimintatapoja.

Edistämme liikenteen ja viestinnän palveluiden esteettömyyttä

Esteettömyydellä tavoitellaan sitä, että kaikilla ihmisillä olisi yhdenvertainen mahdollisuus osallistua ja toimia yhteiskunnassa. Traficomin työssä tämä tarkoittaa esteettömyyden edistämistä muun muassa henkilöliikennepalveluissa, audiovisuaalisissa sisältöpalveluissa sekä tietoyhteiskunnan sähköisissä tuotteissa ja palveluissa. Virastollemme on tulossa uusia valvontatehtäviä EU:n esteettömyysdirektiivin myötä. Kansallista toimeenpanoa valmisteltiin vuonna 2022, ja uusia lakeja aletaan soveltaa vuonna 2025. Uudet esteettömyysvaatimukset edistävät erityisesti vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta, mutta tuotteiden ja palvelujen esteettömyydestä ja paremmasta käytettävyydestä hyötyvät kaikki. Traficom selvitti ohjelmatekstitysten käyttöä 2022 toteutetun viestintäpalvelujen kuluttajatutkimuksen yhteydessä. Tutkimuksen perusteella tekstitys koetaan tärkeäksi kaikissa ikäryhmissä. Yleisimpiä syitä ohjelmatekstityksen käytölle olivat esimerkiksi epäselvä puhe ohjelmassa, huono kuultavuus ja halu pitää äänet pois päältä. Traficom osallistui liikenne- ja viestintäministeriön nimittämään kaksivuotiseen esteettömyystyöryhmään, jonka tehtävänä on muun muassa laatia tavoitetila liikennejärjestelmän esteettömyydelle vuoden 2023 syksyyn mennessä. Uudet matkustaja-alusliikenteen sekä lentoliikenteen esteettömyyden tilannekuvat valmistuivat 2022. Traficom järjesti joukkoliikennetoimijoille esteettömyysaiheisen webinaarin, jossa esiteltiin muun muassa esteettömyystiedon hyödyntämistä reittioppaissa, joukkoliikenteen ikäystävällisyyshanketta ja EU:n matkustajanoikeuksien huomioimista linja-autoliikenteessä sekä esteettömyysdirektiivin vaikutuksia joukkoliikennealalle.

Lue lisää työstämme tavoitteen eteen