Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Kestäviä kaupunkeja

Roolimme valtiontukien ja -avustusten myöntäjänä korostui 2021

Valtiontukiviranomaisena toimiminen kuuluu Traficomin perustehtäviin, ja myönnämme valtiontukia ja -avustuksia, jotka tukevat liikkumista, kuljettamista, tieliikenteen turvallisuustoimintaa, toimivia verkkoyhteyksiä sekä edistävät päästötavoitteita.

Vuonna 2021 myönsimme myös koronapandemian vaikutusten lieventämiseen tähtäävää rahoitusta:

  1. Myönsimme lisärahoitusta korvaamaan joukkoliikenteen lipputulojen menetystä
  2. Jaoimme tukia meriliikenneyhteyksiin huoltovarmuuden, teollisuuden kuljetustarpeiden ja henkilöliikenteen turvaamiseksi
  3. Hankimme lentoliikennettä maakuntakentille, joihin yhteydet eivät markkinaehtoisesti pysyneet yllä.

Edistämme liikenteen ja viestinnän palveluiden esteettömyyttä

Esteettömyydellä tavoitellaan sitä, että kaikilla ihmisillä olisi yhdenvertainen mahdollisuus osallistua ja toimia yhteiskunnassa. Traficomin työssä tämä tarkoittaa esteettömyyden edistämistä henkilöliikennepalveluissa, audiovisuaalisissa palveluissa sekä tietoyhteiskunnan sähköisissä tuotteissa ja palveluissa.

Vuonna 2021 julkaisimme Tieto.Traficom.fi (Ulkoinen linkki) -sivustolla esteettömyyden tilannekuvat paikallisjoukkoliikenteestä, pitkämatkaisesta joukkoliikenteestä ja junaliikenteestä. Tietopohjaa kartutetaan seuraavaksi vastaavilla tilannekuvilla lento-, meri- ja taksiliikenteen esteettömyydestä. Sivustolta löytyy myös tietoa audiovisuaalisten sisältöjen ääni- ja tekstityspalvelun toteutumisesta.

Tärkeä osa esteettömyystyötämme on sidosryhmäyhteistyö vammaisjärjestöjen kanssa. Esimerkki systemaattisesta ja tuloksellisesta yhteistyöstä ovat olleet tapaamiset kuulovammaisten järjestöjen kanssa tekstityspalveluihin liittyvissä kysymyksissä.

Uusia esteettömyyden valvontatehtäviä odotetaan myös EU:n esteettömyysdirektiiviltä. Se toimeenpannaan kansallisesti vuoden 2022 aikana, ja sitä aletaan soveltaa vuonna 2025.

Lue lisää työstämme tavoitteen eteen