Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Traficomin jalanjälki

Traficomilla on yhteensä 15 toimipaikkaa ympäri Suomea, ja viraston päätoimipiste sijaitsee Helsingin Vallilassa. Vuonna 2021 traficomilaisia oli yhteensä 885.

Suuri osa henkilöstöstämme teki kuitenkin töitä muualla kuin toimistossa, sillä koronaepidemian jatkuessa etätyö oli traficomilaisten pääasiallinen työnteon muoto. Matkustaminen työasioissa oli myös hyvin vähäistä koronatilanteen vuoksi. Normaalivuonna 2019 matkamenot olivat kymmenkertaiset vuoden 2021 kuluihin verrattuna.

Mistä Traficomin hiilijalanjälki muodostuu?

Traficomin toiminnassa keskeisiä päästölähteitä ovat kiinteistöjen energiankulutus, matkustus työasioissa, matkat kodin ja työpaikan välillä, materiaalien kulutus sekä palveluiden ja tuotteiden hankinnat. Tavoitteena on vuoden 2022 aikana tuottaa Traficomin ekologiselle jalanjäljelle seuranta, joko valmisteilla olevan valtionhallinnon yhteisen datapankin tai erillisen kehityshankkeen kautta.

Työn tekemisen tavat muutoksessa

Työ on jatkossa yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumatonta ja etätyön määrä pysyy suurena. Monipaikkaisuus tulee todennäköisesti lisääntymään, kun kodin ja oman toimiston lisäksi työtä saatetaan jatkossa tehdä yhä enemmän myös muissa paikoissa.

Kaikissa tilanteissa on otettava entistä paremmin huomioon se, että aina osa työntekijöistä on etänä ja osa läsnä. Kaikki tämä edellyttää uudenaikaisia työvälineitä ja tiloja, mutta myös uudenlaisia yhteisiä käytäntöjä, jotta voidaan varmistaa, että työympäristö tukee tuottavaa työskentelyä ja syntyy tarkoituksenmukaisia kohtaamisia. Etätyön yleistyminen helpottaa työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista samalla kun se pääosin vähentää myös liikenteen päästöjä.

Vastuulliset hankinnat

Traficomin hankintojen ostolaskujen arvo oli vuonna 2021 oli yhteensä 85,25 miljoonaa euroa. Euroissa mitattuna suurin hankintakategoria (56 %) oli ICT-hankinnat, ja seuraavaksi suurimpia kategorioita olivat hallinnolliset palvelut (16,8 %) sekä asiantuntija- ja toimistopalvelut (15,6 %).

ICT-hankinnat sisältävät tavarat, palvelut ja ohjelmistot. Hallinnollisiin palveluihin kuuluvat isoina kokonaisuuksina mm. viraston painatuspalvelut, postituspalvelut, valtionhallinnon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuspalvelut sekä muut ulkopuoliset palvelut.

Tahtotilana on mm. että viraston hankkimat tuotteet ja palvelut ovat tarpeiden mukaisia, toimivia ja laadukkaita sekä tukevat kestävää kehitystä. Suunnittelemme ja seuraamme hankintoja säännönmukaisesti, tietoperusteisesti ja suunnitelmallisesti. Käytämme määrärahoja tehokkaasti. Teemme hankinnat säännösten mukaisesti ja kestävästi, ja hankintoja johdetaan ammattimaisesti koko elinkaaren ajan.

Lue lisää jalanjäljestämme