Valmistusorganisaatiot

Tyyppihyväksytty ilma-alus tai sen osa tulee olla valmistettu siihen hyväksytyn valmistusorganisaation (POA) toimesta. Valmistusorganisaation tulee noudattaa valmistuksessa hyväksyttyjä valmistusohjeita. Traficom myöntää suomalaisten valmistusorganisaatioiden toimiluvat ja valvoo niiden toimintaa.

Tuotteiden, osien ja laitteiden valmistuksesta vastaavan organisaation on osoitettava pätevyytensä osan 21 säännösten mukaisesti. POA-hyväksyntä (Production Organisation Approval) oikeuttaa valmistamaan tuotteita (lentokoneet, moottorit ja potkurit) sekä osia ja laitteita ilmailuvälineisiin. Valmistuksen edellytyksenä on, että POA-haltijalla on suunnittelutiedon haltijan kanssa sopimus valmistusohjeiden saamisesta ja valmistuksessa havaittujen ongelmien raportoinnista suunnittelijalle, jos POA:n haltija ei itse ole hyväksytty suunnitteluorganisaatio.

POA-luvan piiriin kuuluvat mm. STC:n mukaiset osat, ETSO-hyväksynnän mukaiset osat, tyyppihyväksynnän mukaiset lentokoneet. Tämän lisäksi POA:n haltija on oikeutettu kirjoittamaan valmistuslupaansa liittyviin tuotteisiin Form 1:n tai Form 52:n.

Toimiluvan hakeminen

Organisaation on nimettävä vastuullinen johtaja ja laatupäällikkö sekä esitettävä vastuuhenkilö tai vastuuhenkilöryhmä vastaamaan määräysten edellyttämistä tehtävistä organisaatiossa. Osapuolten tehtävät ovat erilaiset ja tarkoin määritellyt mutta toisiaan täydentävät. Organisaatiolla on myös oltava tarkoituksenmukaiset välineet aiotun toiminnan laajuuteen nähden. Organisaatio täyttää asetetut vaatimukset ennen kaikkea luomalla toimivan hallinnon ja käyttämällä pätevää henkilöstöä. Viranomainen taas määrittää organisaatiolle asetettavan vaatimustason ja valvoo sen saavuttamista säännöllisesti suoritettavien auditointien avulla.

Toimiluvan hakeminen on lupaa hakevan organisaation ja Traficomin tiivis yhteistyöprosessi. Toimiluvan myöntämistä edeltää tarkastus- ja auditointiprosessi, jossa viranomainen varmistuu hyväksyntää hakevan organisaation vaatimustenmukaisuudesta tarkastamalla, että

  • organisaatiolla on käytettävissään kaikki toiminnan laajuuden edellyttämät välineet kuten tilat, henkilöstö, varusteet, työkalut ja materiaalit, asiakirjat tehtävistä, vastuualueista ja menettelyistä
  • organisaatiolla on pääsy kaikkeen sen toiminnan kannalta tarpeelliseen tietoon
  • organisaatio on luonut hallintojärjestelmän ja menettelyt sen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi (POE)
  • organisaatio on toteuttanut tarvittavat järjestelyt toisten organisaatioiden kanssa (sopimukset)
  • organisaatiolla on poikkeamia koskeva tiedotus- ja/tai käsittelyjärjestelmä.

llmailun asiointisivuilta löytyvät ladattavat lomakkeet

  • EASA Form 4
  • EASA Form 50
  • EASA Form 51