Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Vesiliikennelaki2020 - vesikulkuneuvon päällikön vastuu

Uudessa vesiliikennelaissa tulee vahvasti esille vesikulkuneuvon päällikön vastuu. Päällikkö vastaa muun muassa vesikulkuneuvon kulusta, turvallisuudesta sekä varusteista ja niiden käytöstä. Päällikkö vastaa myös siitä, ettei vesikulkuneuvon käytöstä aiheudu vaaraa, haittaa tai häiriötä kenellekään, mukaan lukien ympäristölle.

Uusina velvollisuuksina päällikön vastuulle tulevat esimerkiksi:

  • karttojen mukanaolo matkassa, mikäli matka pituuden tai muun syyn tai olosuhteen johdosta edellyttää reittisuunnittelua
  • varusteiden (esimerkiksi kelluntapukineiden) tulee olla helposti saatavilla
  • kelluntapukineiden pitäminen puettuina, mikäli olosuhteet niin edellyttävät

Päällikön yleinen vastuu (7 §)

Vesikulkuneuvon päällikön on huolehdittava siitä, että:

  1. vesikulkuneuvo on aiottuun matkaan ja olosuhteisiin nähden rakenteeltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen siten kuin 107 §:ssä säädetään;
  2. vesikulkuneuvossa olevia henkilöitä on ohjeistettu riittävällä tavalla turvallisesta vesikulkuneuvossa toimimisesta;
  3. vesikulkuneuvossa on tarvittavat,108 §:ssä ja sen nojalla säädetyt varusteet, ne ovat kunnossa ja helposti saatavilla;
  4. vesikulkuneuvossa on käytettävissä asianmukaisia merikarttoja ja merenkulkujulkaisuja, jos aiottu matka edellyttää reittisuunnittelua matkan pituuden tai muun vastaavan syyn tai olosuhteen johdosta;
  5. 108 §:ssä tarkoitetussa vesikulkuneuvossa olevilla henkilöillä on saman pykälän 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut kelluntavälineet puettuina sään, aallokon, vesikulkuneuvon kunnon tai muiden olosuhteiden niin edellyttäessä; ja
  6. vesikulkuneuvossa on 41, 117 ja 119 §:ssä tarkoitetut tarvittavat asiakirjat.