Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Vesiliikennelaki2020 - vesiväylien merkitseminen ja vesiliikenteen ohjaaminen

Merenkulun turvalaitteita koskeva sääntely on liitetty uuteen vesiliikennelakiin siirtämällä pääosa nykyisen kumottavan asetuksen vesikulkuväylien merkitsemisestä sisällöstä uuteen lakiin.

Nykytilanteen tapaan merenkulun turvalaitetta ei saa asettaa ilman Liikenne- ja viestintäviraston lupaa. Lupa myönnetään ns. väyläpäätöksellä.

Turvalaitemäärittelyjä on muutettu siten, että vesiliikennemerkkejä ja valo-opasteita ei enää lueta merenkulun turvalaitteiksi ja niitä ja niiden asettamista koskevat erilaiset uuteen lakiin kirjatut menettelyt.

Toimimattomasta turvalaitteesta on jokaisen asian havainneen ilmoitettava Traficomille. Ilmoituksen voi tehdä myös jo nykyisin käytössä olevaan Traffic Management Finlandin Turku Radion vikailmoitusnumeroon 0800-181818.

Vesiliikennemerkit ja valo-opasteet esitetään tieliikennelain periaatteita vastaten uudessa vesiliikennelaissa.  Uutena vesiliikennemerkkinä nykyisten lisäksi tulee ”uiminen kielletty”- merkki, joka on tarkoitettu käytettäväksi erityisillä ahtailla vesiliikennealueilla kuten kanavissa ja satama-altaissa.

Vesiliikennemerkin ja valo-opasteen asettamisesta yleiselle kulkuväylälle vastaa väylänpitäjä ja väylien ulkopuolisilla alueilla kunta. Poikkeuksena on rajoitetun alikulkukorkeusmerkin, ilmajohtomerkin sekä kaapeli- ja johtotaulun suuntamerkkeineen asettaminen, josta vastaa rakenteen, ilmajohdon, kaapelin tai putkijohdon omistaja.

Vesiliikennemerkin ja valo-opasteen asettajan on ilmoitettava Traficomille merkin ja opasteen asettamisesta paikannustietoineen.

Traficom valvoo merenkulun turvalaitteiden, vesiliikennemerkkien ja valo-opasteiden asettamista ja niiden ylläpitoa sekä antaa merenkulun turvalaitteita, vesiliikennemerkkejä ja valo-opasteita koskevia tarkempia määräyksiä.