Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Mitä on datan välittäminen ja data-altruismi?

Datan välityspalvelut ja data-altruismipohjaiset organisaatiot ovat datatalouden uusia toimijoita. Vuoden 2024 alusta Traficom vastaanottaa näiden toimijoiden ilmoittautumisia ja rekisteröitymisiä sekä valvoo, että ne noudattavat datanhallinta-asetuksen vaatimuksia.

Datanhallinta-asetus luo pelisäännöt datatalouden uusille toimijoille

EU:n datanhallinta-asetus (Data Governance Act, DGA) tuli voimaan syyskuussa 2023. Asetus luo pelisäännöt datan välityspalveluille ja tunnistetuille data-altruismipohjaisille organisaatioille. Traficom on Suomessa toimivaltainen viranomainen vuoden 2024 alusta.

Datanhallinta-asetuksen tarkoitus on lisätä datan saatavuutta ja yhtenäistää sen jakamista EU:n alueella. Tavoitteena on kehittää digitaalisia sisämarkkinoita sekä ihmiskeskeistä, luotettavaa ja turvallista datataloutta.

Mitä ovat datan välityspalvelut?

Datan välityspalveluiden tarkoitus on toimia neutraaleina kolmansina osapuolina, jotka yhdistävät datan luovuttamiseen halukkaat datan omistajat datan käyttäjiin. Datan välityspalvelut mahdollistavat datan liikkumisen sovitusti eri toimijoiden ja sovellusten välillä. Datan välityspalveluita tarjoavan yrityksen tulee tehdä toiminnastaan ilmoitus Traficomille.

Mitä on data-altruismi?

Data-altruismi tarkoittaa, että henkilöt tai organisaatiot luovuttavat tai jakavat dataa yleisen edun mukaiseen tarkoitukseen. Tällaisia tarkoituksia voivat olla esimerkiksi terveydenhuollon, päätöksenteon, tilastoinnin ja tieteellisen tutkimuksen edistäminen. Yhteisö, joka asettaa saataville tällaista yleishyödyllistä dataa, voi Traficomin kautta rekisteröityä tunnistetuiksi data-altruismipohjaisiksi organisaatioiksi.

Traficomille voi ilmoittaa ongelmista datanhallinta-asetuksen noudattamisessa

Traficom valvoo, että datan välityspalvelut ja tunnistetut data-altruismipohjaiset organisaatiot noudattavat datanhallinta-asetusta. Jos havaitset tässä ongelmia, voit tehdä toimijoista valituksen osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi.

Päivitetty