Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Mitä verkkoalustat ovat?

Verkossa toimitaan yhä useammin erilaisten alustojen kautta. Verkkoalustoilla keskustellaan, vaihdetaan tietoja ja käydään kauppaa. Digipalveluasetus tuo verkkoalustoille uusia velvoitteita 17.2.2024 lähtien, jotta alustoilla toimiminen olisi turvallisempaa ja avoimempaa. Monikansallisten alustajättien osalta sääntely tuli voimaan kesällä 2023.

Verkkoalusta on palvelu, joka tallentaa ja levittää tietoa julkisesti saataville käyttäjien pyynnöstä. Digipalvelusäädöksessä verkkoalustan katsotaan olevan yksi säilytyspalvelujen alaluokka. Tyypillisiä verkkoalustoja ovat erilaiset verkkoyhteisöt ja sosiaalisen median alustat, kuten suomi24.fi, vauva.fi ja Facebook.

Verkon markkinapaikat

Verkkoalustoihin kuuluvat myös verkon markkinapaikat. Näillä tarkoitetaan digipalveluasetuksessa sellaisia verkkoalustoja, joilla kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat käyvät kauppaa, eli tekevät etäsopimuksia. Myös yksityishenkilöt käyvät alustoilla kauppaa keskenään, mutta näitä tapauksia digipalveluasetuksen sääntely ei koske.

Verkon markkinapaikka on digitaalinen alusta, joka sopii myyjän kanssa siitä, että myyjä voi tarjota palvelujaan tai tuotteitaan kyseisen alustan, esimerkiksi verkkosivuston tai mobiilisovelluksen kautta. Verkon markkinapaikkoja voivat olla esimerkiksi matka- ja hotellinvaraussivustot.

Monikansalliset alustajätit

Verkkoalustoihin kuuluvat myös monikansalliset alustajätit, eli erittäin suuret verkkoalustat ja hakukoneet. Nämä ovat palveluita, joilla on yli 45 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää EU:n alueella. Tällaisia alustoja ovat mm. Facebook, Instagram, Google-hakukone, Tiktok ja Amazon-verkkokauppa. EU:n komissio nimeää toimijat ja palvelut, jotka täyttävät erittäin suuren verkkoalustan määritelmän. Alustajättien toimintaa valvoo komissio yhdessä sen maan viranomaisen kanssa, jossa kyseisen alustajätin päätoimipaikka sijaitsee. Yhdenkään alustajätin päätoimipaikka ei ole Suomessa.
 

Minkälaisia palveluja ei lueta verkkoalustoiksi?

Verkkoalustoja eivät ole sellaiset säilytyspalvelut, joissa keskustelu- tai kommentointitoiminto on jonkin toisen palvelun vähäinen ja liitännäinen ominaisuus, jota ei voi käyttää ilman pääasiallista palvelua. Tällainen säilytyspalvelu voi olla esimerkiksi verkkosanomalehden kommenttiosio.

Verkkoalustoina ei myöskään pidetä pilvipalveluja tai verkkoisännöintipalveluja, jos tietojen levittäminen yleisölle on vähäistä suhteessa pääasialliseen toimintaan.

Digipalveluasetuksen mukaan palvelun tekniset ominaisuudet ratkaisevat, miten palvelu luokitellaan. Tekniset toiminnot saattavat kehittyä ajan mittaan, jolloin asiaa on tapauskohtaisesti arvioitava uudelleen. 
 

Päivitetty