Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Jokainen verkkotunnuksen käyttäjä vastaa itse rekisteröimänsä verkkotunnuksen lainmukaisuudesta. Verkkotunnus ei saa loukata toisen suojattua nimeä tai tavaramerkkiä. Voit menettää rekisteröimäsi verkkotunnuksen, jos loukatun nimen tai tavaramerkin haltija sitä vaatii.

Fi-verkkotunnuksia on vain yksi kutakin. Lähtökohtaisesti verkkotunnukset ovat vapaasti valittavissa ja tunnuksen saa käyttöönsä se, joka sen ensimmäiseksi ehtii rekisteröidä. Verkkotunnus voi kuitenkin olla lainvastainen eli se voi loukata toisen suojattua nimeä tai tavaramerkkiä. Voit menettää verkkotunnuksesi, jos se on lainvastainen. Traficom voi poistaa verkkotunnuksen suojatun nimen tai tavaramerkin haltijan vaatimuksesta, jos verkkotunnus sen rekisteröintihetkellä:

  • vastaa toisen suojattua nimeä tai tavaramerkkiä, eikä verkkotunnuksen käyttäjä pysty esittämään hyväksyttävää perustetta verkkotunnuksen rekisteröinnille
  • muistuttaa toisen suojattua nimeä tai tavaramerkkiä ja verkkotunnus rekisteröidään ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.
  • muistuttaa toisen suojattua nimeä tai tavaramerkkiä siten, että se on tahallaan kirjoitettu väärin ja rekisteröintejä on useita.

Tarkistathan ennen poistovaatimuksen tekemistä, että nimesi tai tavaramerkkisi on rekisteröity ennen verkkotunnuksen rekisteröimistä. Rekisteröityjen nimien ja tavaramerkkien suoja-aika alkaa niiden hakemishetkestä edellyttäen, ettei hakemusta ole muutettu. Sellaista verkkotunnusta ei voida poistaa, joka on rekisteröity aikaisemmin kuin nimi tai tavaramerkki.

Suojattuja nimiä tai merkkejä ovat:

Vakiintunut nimi tai tavaramerkki fi-verkkotunnuksen poistamisen perusteena

Rekisteröimätön nimi tai tavaramerkki voi olla poistamisen perusteena vain silloin, kun se on kiistattomasti vakiintunut. Vakiintumisen pitää olla niin ilmeistä, että ilman siitä esitettävää selvitystäkin se voidaan todeta nimen tai tavaramerkin vakiintuneeksi. Traficomissa ei ole mahdollisuutta laajaan tunnusmerkkioikeudelliseen näytön arviointiin.

Traficom suosittelee, että asianosaiset ratkaisevat nimen tai tavaramerkin vakiintumiseen liittyvät oikeudelliset kiistansa ensin markkinaoikeudessa ja vasta sen jälkeen mahdollisesti vaativat verkkotunnuksen poistamista tuomioistuimen lainvoimaisen kieltopäätöksen perusteella.

Lue lisää, millä perusteella fi-verkkotunnus voidaan poistaa

Päivitetty