Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Rekisteröitynä eli verkkotunnuksen käyttäjänä oikeutesi on:

  • Tietää, mitkä tahot käyttävät henkilötietojasi

Verkkotunnuksen käyttäjän henkilötietoja käsittelevät verkkotunnusvälittäjät ja Traficom. Verkkotunnusvälittäjät saattavat käyttää toiminnassaan alihankkijoita (jälleenmyyjiä), joiden toiminnasta välittäjät vastaavat itse täysimääräisesti.

  • Tietää, mihin tarkoitukseen tietojasi käytetään

Verkkotunnuksen käyttäjän henkilötietoja käytetään verkkotunnuksen rekisteröimiseen ja ylläpitoon sekä fi-verkkotunnusriitojen ratkaisuun. Välittäjät rekisteröivät ja ylläpitävät verkkotunnuksia. Traficom ylläpitää fi-verkkotunnusrekisteriä ja ratkaisee fi-verkkotunnusriidat oikeudenhaltijoiden vaatimuksesta.

Fi-verkkotunnusrekisterin tietoja julkaistaan verkkotunnushaussa ja ns. WHOIS-palvelussa sekä OData- rajapinnan kautta. Yksityishenkilölle rekisteröidystä verkkotunnuksesta julkaistaan verkkotunnustieto, ei muita tietoja käyttäjästä. Odata-rajapinnan kautta ei luovuteta mitään tietoa yksityishenkilölle rekisteröidyistä verkkotunnuksista.

  • Oikeus tarkastaa ja oikaista virheelliset tietosi

Verkkotunnuksen käyttäjällä on oikeus saada tietää, käsitteleekö Traficom hänen henkilötietojaan vai ei, sekä saada pääsy näihin tietoihin. Voit pyytää omien tietojen tarkastusta lomakkeella.

Sinulla on oikeus vaatia Traficomia oikaisemaan mahdolliset virheelliset henkilötietosi sekä täydentää mahdolliset puutteelliset tiedot. Mikäli haluat oikaista tai täydentää omia tietojasi, täytä lomake omien tietojen oikaisusta. 

  • Saada pääsy omiin tietoihin

Fi-verkkotunnusvälittäjän ja Traficomin tulee antaa fi-verkkotunnuksen käyttäjälle vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai niitä ei käsitellä. Jos tietoja käsitellään, fi-verkkotunnuksen käyttäjällä on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa.

  • Rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Fi-verkkotunnuksen käyttäjä voi osoittaa pyynnön fi-verkkotunnusvälittäjälle ja Traficomille henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseksi yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisissa tilanteissa.

  • Tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Fi-verkkotunnuksen käyttäjällä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi katsoessaan, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. Oikeus ei rajoita muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä Traficomissa. 


 

Päivitetty