Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Henkilötietojen käsittely

Tietosuojan tarkoitus on suojata henkilötietoja. Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, joista henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti.

Traficomilla on lukuisia lainsäädännön mukaisia tehtäviä, joiden perusteella virasto voi käsitellä myös henkilötietoja. Niissä tehtävissä, joissa henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen emme tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojesi käsittelyä varten. Lakisääteisten velvoitteiden noudattamisen lisäksi Traficom kerää henkilötietoja joidenkin palveluiden tuottamista varten myös suostumuksesi perusteella. Tällöin pyydämme suostumuksesi tietojesi käsittelyyn ja sinulla on oikeus myös peruuttaa milloin tahansa antamasi suostumus.

Kun käsittelemme henkilötietojasi, noudatamme lainsäädäntöä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa. Traficomin tietosuojapolitiikka sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen tietosuojalain mukaiset periaatteet ja tavoitteet henkilötietojen käsittelylle ja tietosuojan toteuttamiselle. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista sekä sen lainmukaisuudesta voit lukea lisää Traficomin rekistereistä kertovalla sivulla. 

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin

Oikeudella saada pääsy omiin henkilötietoihin tarkoitetaan sitä, että sinulla on rekisteröitynä oikeus saada tietää, käsitteleekö Traficom sinua koskevia henkilötietoja vai ei, sekä saada pääsy näihin henkilötietoihin.

Voit kohdistaa omien tietojen tarkastuspyynnön liikenteen ja viestintäasioiden rekistereihin. Kun teet omien tietojen tarkastuspyynnön, Traficom toimittaa sinulle jäljennöksen niistä henkilötiedoistasi, joihin tarkastuspyyntö on kohdistunut.

Liikenteen rekisterit

Traficomin sähköisessä asiointipalvelussa (Ulkoinen linkki)voit tarkastaa keskeiset Traficomin liikenneasioiden rekistereissä olevat omat tietosi. Kirjautumalla oma asiointiin voit tarkastaa muun muassa seuraavat omat tietosi:

  • Omista ajoneuvoista ja niiden veroista
  • Omista vesikulkuneuvoista ja aluksista
  • Ajo-oikeuksista ja -luvista
  • Tiedot tieliikenteen ja merenkulun ammattipätevyyksistäsi

Laajemman tietopyynnön liikenneasioiden rekistereihin voit tehdä täyttämällä ja lähettämällä lomakkeen (Ulkoinen linkki) Traficomiin joko postitse osoitteeseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM tai salatulla sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)traficom.fi.

Ohjeet salatun sähköpostiviestin lähettämiseen

Viestintäasioiden rekisterit

Viestintäasioiden rekisterit, joihin tietopyyntö voidaan kohdistaa ovat:

  • Taajuushallinnon radiolupa-, tutkinto- ja todistusasioiden käsittelyjärjestelmä
  • .fi verkkotunnusrekisteri.
  • Postinvarmennusjärjestelmä
  • Numerointirekisteri
  • Verkkotietopiste-niminen palvelu

Lisätietoja viestintäasioiden rekistereistä ja tarkastusoikeuspyyntölomakkeen löytyy Rekisterit ja tietovarannot -sivulta .

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaavan yhteystiedot: tietosuoja@traficom.fi

Huom! Mikäli viestisi sisältää arkaluonteista, salassa pidettävää tai muutoin sensitiivistä sisältöä tai henkilötunnuksen, pyydämme käyttämään Traficomin turvasähköpostia .

Päivitetty