Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Tietosuoja Traficomissa

Henkilötietojen käsittely

Tietosuojan tarkoitus on suojata henkilötietoja. Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, joista henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti.

Traficomilla on lukuisia lainsäädännön mukaisia tehtäviä, joiden perusteella virasto voi käsitellä myös henkilötietoja. Niissä tehtävissä, joissa henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen emme tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojesi käsittelyä varten. Lakisääteisten velvoitteiden noudattamisen lisäksi Traficom kerää henkilötietoja joidenkin palveluiden tuottamista varten myös suostumuksesi perusteella. Tällöin pyydämme suostumuksesi tietojesi käsittelyyn ja sinulla on oikeus myös peruuttaa milloin tahansa antamasi suostumus.

Kun käsittelemme henkilötietojasi, noudatamme lainsäädäntöä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa. Traficomin tietosuojapolitiikka sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen tietosuojalain mukaiset periaatteet ja tavoitteet henkilötietojen käsittelylle ja tietosuojan toteuttamiselle. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista sekä sen lainmukaisuudesta voit lukea lisää Traficomin rekistereistä kertovalla sivulla. 

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin

Sinulla on oikeus saada tietää, käsitteleekö Traficom sinua koskevia henkilötietoja vai ei, sekä saada pääsy näihin tietoihin.

Traficomin sähköisessä asiointipalvelussa - asiointi.trafi.fi (Ulkoinen linkki) - voit tarkastaa keskeiset Traficomin liikenneasioiden rekistereissä olevat omat tietosi. Kirjautumalla oma asiointiin voi katsoa tiedot:

  • omista ajoneuvoista ja niiden veroista
  • omista vesikulkuneuvoista ja aluksista
  • ajo-oikeuksista ja –luvista
  • tiedot tieliikenteen ja merenkulun ammattipätevyyksistäsi

Laajemman tietopyynnön liikenneasioiden rekistereihin, voit tehdä täyttämällä ja lähettämällä lomakkeen (Ulkoinen linkki) Traficomiin joko postitse osoitteeseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM tai salatulla sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)traficom.fi.

Ohjeet salatun sähköpostiviestin lähettämiseen

Tietopyynnön viestintäasioiden rekistereihin voit tehdä sähköisellä lomakkeella (Ulkoinen linkki).

Voit lähettää muita Traficomin tietovarantoja koskevan omien tietojen tarkastuspyynnön kirjaamoon. Tietopyynnössä on yksilöitävä ne tiedot, josta halutaan omia tietoja tarkastettavaksi, ajanjakso, jolta halutaan tietoja, pyynnön esittäjän nimi, postiosoite ja mahdolliset muut yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite).

Oikeus omien tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus vaatia Traficomia oikaisemaan mahdolliset virheelliset henkilötiedot sekä täydentää mahdolliset puutteelliset tiedot.

Lomake omien henkilötietojen oikaisuun

Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)

Niissä tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittely perustuu johonkin muuhun kuin lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen, sinulla on oikeus pyytää poistamaan henkilötietosi. Tällöin poistamme tiedot järjestelmistämme, ellei tietojen käsittelylle ole muuta laillista perustetta tai ellei meillä ole lakisääteistä velvollisuutta säilyttää tietoja. Poistamme henkilötietosi joka tapauksessa sen jälkeen, kun määrittelemämme tai lakisääteinen säilytysaika on päättynyt.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten sekä tietyissä liikennepalvelulaissa säädetyissä tilanteissa myös muihin erikseen määriteltyihin käyttötarkoituksiin.

Oikeus tehdä valitus

Mikäli katsot henkilötietojesi käsittelyn olevan ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuoja(at)traficom.fi