Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Puhelin- ja internetyhteyksien toimivuus matkaviestinverkoissa vaihtelee verkon kuuluvuuden mukaan. Kuuluvuuden voit tarkistaa operaattorisi kuuluvuuskartasta. Kuuluvuutta voit tarvittaessa myös parantaa antenniratkaisuilla. Mobiililiittymän toimivuus voi vaihdella suuresti samassa osoitteessakin.

GSM-matkaviestinverkko kattaa käytännössä lähes koko Suomen ja 3G-matkaviestinverkon kuuluvuus on hyvin laaja. 4G-verkkojen peittoalue laajenee jatkuvasti tiheästi asutuilta alueilta alkaen.

Kuuluvuuteen vaikuttavat tekijät

Kuuluvuuden vaihtelu ja aukot peittoalueessa ovat matkaviestinverkkojen rakenteeseen liittyviä ominaisuuksia. Kuuluvuus voi vaihdella samassa kohteessa eri vuorokauden- ja vuodenaikoina, jopa yksittäisen puhelun tai internetyhteyden aikana.

Kuuluvuuteen vaikuttaa käyttäjän sijainti suhteessa lähimpään tukiasemaan. Tyypillisesti tukiaseman ja päätelaitteen välinen signaali on vahva tukiaseman läheisyydessä. Signaali heikkenee etäisyyden kasvaessa. Etäisyyden lisäksi signaalia heikentävät tukiaseman ja päätelaitteen välillä olevat rakennukset, kasvillisuus, korkeuserot ja jopa alueen sääolosuhteet. Käyttäjän liikkuessa yhteyden aikana myös verkon kuuluvuus muuttuu, millä voi olla vaikutusta yhteyteen.

Nykyisen tiiviin ja energiatehokkaan uudis- ja korjausrakentamisen on havaittu aiheuttavan kuuluvuusongelmia. Pahimmillaan matkapuhelin ei kuulu lainkaan sisätiloissa. Siksi sisätilakuuluvuuteen on tärkeä kiinnittää huomiota jo rakennushanketta suunniteltaessa.

Kuuluvuuskartat

Matkaviestinverkon kuuluvuus vaihtelee käyttäjän sijainnista riippuen. Kuuluvuus riippuu tukiasemien sijainnista ja tiheydestä alueella. Kuuluvuuden voi tarkistaa operaattorin kuuluvuuskartasta.

DNA, Kuuluvuus (Ulkoinen linkki) 
Elisa, Kuuluvuus  (Ulkoinen linkki)
Telia, Verkkokartta (Ulkoinen linkki)

Kuuluvuus voi kuitenkin olla huono myös karttaan merkityllä alueella, jos päätelaitteen ja tukiaseman välinen signaali on heikko. Signaalia heikentävät esimerkiksi rakennukset, kasvillisuus ja jopa sääolosuhteet.

Verkko-operaattoreilla ei ole velvoitetta rakentaa matkaviestinverkkoihin aukottomia peittoalueita, mutta operaattoreille voi esittää toiveita kuuluvuuden parantamiseksi.

Kuuluvuuden parantaminen

Eikö puhelin- tai laajakaistaliittymä toimi toivotulla tavalla? Ohjeita ja neuvoja useampiin ongelmatilanteisiin löydät osiosta Ohjeita puhelin- ja laajakaistaliittymän toimivuus- ja saatavuusongelmissa .

 

Päivitetty