Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Postin jakeluhäiriöt ja -tavat

Traficomin tehtävänä on huolehtia siitä, että posti kulkee postilain mukaisesti. Postilaissa säädetään yleispalveluun kuuluvien postilähetysten jakelun tiheydestä ja kirjelähetysten jakelutavasta. Traficom ratkaisee postin jakeluun liittyviä erimielisyyksiä. Postilaissa säädetään myös postilaatikoiden sijoittelusta, mitä koskevat kiistat ratkaisee kunnan rakennusvalvonta.

Posti Oy:n on jaettava kirjelähetykset viitenä arkipäivänä viikossa, arkipyhiä lukuun ottamatta. Viisipäiväinen jakelu koskee vain yleispalveluun kuuluvia käteismaksullisia kirjelähetyksiä. Yritysten käyttämät sopimuspalvelut eivät kuulu yleispalveluun, eikä niitä siis koske velvoite viisipäiväisestä jakelusta. Vaikeakulkuisilla saaristo- tai erämaa-alueilla kirjelähetykset voidaan poikkeuksellisesti jakaa harvemmin kuin viisi kertaa viikossa, mutta kuitenkin vähintään kerran viikossa.

Postilaki ei sääntele sitä, mihin kellonaikaan mennessä yleispalveluun kuuluvat kirjelähetykset on jaettava. Postilaki ei sääntele sanoma- tai aikakauslehtien eikä osoitteettomien lähetysten jakelua. 

Postilain mukaan postiyrityksen on järjestettävä palvelu virheellisesti jaettujen lähetysten palauttamista varten. Jakelijan tunnistaa kirjelähetykseen merkitystä yksilöllisestä tunnuksesta, jonka voi tarkistaa postitoimintarekisteristä .

Posti Oy:n on jaettava yleispalveluun kuuluvat postipaketit kohtuullisessa ajassa. Kuitattavien lähetysten ja postipakettien jakelussa voidaan käyttää saapumisilmoitusta.

Postin yleispalvelusta kerrotaan tarkemmin sivulla Oikeus postipalveluihin .

Jakeluhäiriöt

Jakeluhäiriötilanteissa tulisi olla aina ensimmäiseksi yhteydessä postiyritykseen. Postiyritys pystyy parhaiten selvittämään, mitä on tapahtunut. Jos jakeluhäiriöt yhteydenotosta huolimatta jatkuvat, kannattaa asiasta tehdä kirjallinen reklamaatio ja pyytää asiaan postiyritykseltä kirjallista vastausta.

Ellei asia tällä kuitenkaan korjaannu tai postiyrityksen selvitys asiassa ei tyydytä, voi Traficomiin ottaa yhteyttä asian selvittämiseksi. Traficomille tulee tällöin toimittaa postiyritykseltä saatu vastaus sekä virheellisiä lähetyksiä koskevat yksilöintitiedot.

On huomattava, että postilaki ei koske sanoma- tai aikakauslehtien jakelua. Traficom ei myöskään käsittele vahingonkorvaukseen liittyviä asioita.

Asioi tai ota yhteyttä Traficomiin sähköisesti yhteydenottolomakkeen kautta tai postitse.

Sähköinen asiointi

Ilmainen

Pien- ja kerrostalojen jakelutavat

Kirjelähetykset jaetaan 

  • pientaloihin postilaatikkoon
  • kerrostalojen asuinhuoneistoihin huoneistokohtaisiin postiluukkuihin. Asunto-osakeyhtiö voi halutessaan sopia postiyrityksen kanssa, että jakelu suoritetaan kerrostalokohtaiseen lokerikkoon.

Postilähetysten jakelussa voidaan ottaa huomioon 

  • paikalliset olosuhteet
  • postin saajan henkilökohtaiset erityistarpeet

Henkilökohtainen erityistarve oikeuttaa poikkeukseen

Jakelun järjestämisessä huomioon otettava postinsaajan henkilökohtainen erityistarve voi olla esimerkiksi:

  • liikuntaesteisyys tai vähintään
  • 75 vuoden ikä

Näillä on yksin asuessaan pyynnöstään oikeus saada postinsa alueen jakelutavasta poikkeavasti esimerkiksi

  • huoneistokohtaiseen luukkuun,
  • asunnon ulko-oven välittömään läheisyyteen sijoitettuun postilaatikkoon tai
  • tontin ajo- tai kulkuliittymään sijoitettuun postilaatikkoon.

Edellytyksenä on, että samassa taloudessa ei asu henkilöitä, joilla ei ole oikeutta poikkeukselliseen jakelutapaan.

Poikkeuksia saa myös erillismaksulla

Postiyritys voi tarjota postin saajalle mahdollisuutta sopia postiyrityksen kanssa siitä, että posti jaetaan alueen jakelutavasta poikkeavasti. Postiyritys voi veloittaa tällaisista poikkeavista järjestelyistä kohtuullisen maksun.

Esimerkiksi pientalossa asuessasi voi olla mahdollista sopia, että postilähetykset jaetaan talon ulko-ovessa olevaan postiluukkuun eikä laatikkoryhmään sijoitettuun postilaatikkoon.

Päivitetty