Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Kansainvälinen ja kansallinen radiotaajuuksien sääntely kattaa 9 kHz:n ja 3 000 GHz:n välisen radiotaajuusalueen. Taloudellisista ja teknisistä syistä radiotaajuuksien käyttö on kuitenkin mahdollista nykyisin vain noin 80 GHz:iin asti. Tämä vastaa ainoastaan vajaata 3 prosenttia koko säännellystä radiotaajuusspektristä.

Valon nopeudella etenevät radiotaajuudet ovat luonnonvara, joka ei kulu eikä vähene käytössä.

Radiotaajuuksien käyttökelpoisuuteen vaikuttavat monet seikat. Radiolähetin vaikuttaa muihin sen peittoalueella oleviin radiolaitteisiin. Vaikutus on sitä suurempi, mitä lähempänä laitteet ovat toisiaan taajuudeltaan ja maantieteellisesti. Jos vuorovaikutus on riittävän voimakas, se ilmenee

  • haitallisena häiriönä
  • siirtokapasiteetin pienenemisenä tai
  • siirron laadun heikkenemisenä.

Radiotaajuuksien ominaisuudet asettavat rajoituksia niiden hyödyntämiselle. Mitä korkeammalle taajuudelle siirrytään, sitä vaikeammaksi ja kalliimmaksi radiolaitteiden valmistaminen tulee.

Myös radioaaltojen etenemisominaisuudet vaikeuttavat korkeiden taajuuksien käyttöä useimpiin tarkoituksiin. Arviolta noin 95 prosenttia luvanvaraisista radiolaitteista Suomessa toimii tällä hetkellä alle 10 GHz:n taajuuksilla ja 99 prosenttia alle 25 GHz:n taajuuksilla. Kun myös luvasta vapautetut radiolähettimet otetaan huomioon, arviolta yli 99 prosenttia kaikista radiolaitteista toimii alle 10 GHz:n taajuuksilla.

Päivitetty