Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Kisan voittajaksi haettiin 5G-yllättäjää, esimerkiksi uudenlaista palvelua tai 5G:n avulla tuotettua merkittävää lisäarvoa jo olemassa olevalle palvelulle tai tuotteelle. Lisäksi etsittiin kahta organisaatiota, jotka ovat edistäneet 5G-näkyvyyttä kansallisesti ja/tai kansainvälisesti sekä osoittaneet vahvaa kekseliäisyyttä 5G-kehityksessä.

Voittajaksi valittiin Port Oulu Smarter -digitalisaatiohanke. Oulun Satama kehittää, kokeilee ja hyödyntää ensimmäisiä teollisuuden ja logistiikan 5G-ratkaisuja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hankkeessa Oulun Satamaan rakennetaan uusi monipuolinen satama-alueen digitaalinen infrastruktuuri, joka palvelee kaikkia yhteistyötahoja. Erityistä tässä hankkeessa on innovatiivisuus, hyödyntämispotentiaali ja skaalautuvuus.

LuxTurrim5G -ekosysteemin holistinen 5G-/IoT-verkko ja lokaalia data-analyysiä toteuttava alusta on ensimmäinen laatuaan. Kokonaisuus vie kaupunkien digitaaliset palvelut uudelle tasolle. LuxTurrim5G-älypylväskonseptia tehdään laajassa monialaisessa ekosysteemiyhteistyössä. Lukuisat yhteydenotot globaalisti kertovat hankkeessa tehdystä loistavasta työstä, joka on merkittävästi lisännyt näkyvyyttä 5G:lle. 

Remote Medical Expertise lääketieteen etäkonsultaatiossa tai ryhmäopetuksessa 360-kuva, AR-laseista lähetettävä videokuva, potilaan biosensorien ja muiden kytkettyjen instrumenttien data lähetetään 5G-verkon kautta etäkatselupisteeseen.  Erikoislääkäri voi ohjata hoitotoimenpiteitä tai lääketieteen opiskelijaryhmä voi seurata toimenpidettä ja mittausdataa sekä kuulla hoitavan lääkärin ja potilaan kertomukset. Näin matkustamisen tarve vähenee merkittävästi. Samaa kekseliästä palvelutoteutusta voi hyödyntää niin sairaanhoidossa, opetuksessa, teollisuuden kunnossapidossa kuin rakennusten kuntokartoituksissakin. 

Kisaraati: 5G Momentum -hankeryhmä, johon kuuluu Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Väylävirasto ja Ilmatieteen laitos. Lisäksi mukana on liikenne- ja viestintäministeriön edustaja.

Lisätiedot
5G Momentum -hanke, projektipäällikkö Marjo Uusi-Pantti, p. 029 539 0103

Parhaaksi valitut kertovat omista hankkeistaan ja ideoistaan.

Katso Port Oulu Smarter -digitalisointihankkeen video

Katso LuxTurrim5G -ekosysteemin video

Katso Remote Medical Expertise project video 

Päivitetty