Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Taustat

Laajakaista 2015 -hanke käynnistyi hallituksen periaatepäätöksellä joulukuussa 2008. Alunperin hankkeen tavoitteena oli, että vuoden 2015 loppuun mennessä yli 99 prosentilla käyttäjistä on saatavilla 100 megan laajakaistayhteys enintään 2 kilometrin etäisyydellä vakituisesta asuinpaikasta tai yrityksen toimipisteestä. Hankkeen toteuttamista päätettiin jatkaa vuoden 2015 jälkeen. Hankkeen määräaika on nyt vuoden 2020 loppu, jolloin kaikkien tukihankkeiden tulee olla valmiit.

Kesällä 2017 hanketta laajennettiin ja tukisääntöjä muutettiin EU:n komission ryhmäpoikkeusasetuksen mukaiseksi. Tällä hetkellä tukea on mahdollista myöntää kaikille niille alueille, joilla ei jo ole nopean laajakaistan tarjonnan mahdollistavaa verkkoa. Tuki ulotettiin myös lähemmäs käyttäjää eli ainoastaan viimeinen 100 m tilaajalta on tuen ulkopuolella. Käyttäjiksi lasketaan vakinaiset asunnot sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden vakinaiset toimipaikat.

Vuoden 2009 aikana maakuntien liitot suunnittelivat maakunnalliset laajakaistarakentamisen hankeohjelmat. Hankeohjelmiin sisältyi yhteensä noin 800 hanketta ja niiden yhteenlaskettu kustannusarvio on vajaat 0,5 miljardia euroa. Hankkeissa suunniteltiin rakennettavan laajakaistaverkkoa noin 40 000 kilometriä, joiden avulla olisi mahdollista tarjota edistyksellisiä viestintäpalveluita noin 130 000 käyttäjälle haja-asutusalueella.

Tukivaroja käytettävissä noin 130 miljoonaa

Laajakaistahankkeille myönnettäviin julkisiin tukiin on käytettävissä yhteensä noin 130 miljoonaa euroa. Rahoituksesta 66 miljoonaa tulee valtiolta, noin 25 miljoonaa euroa EU:n Manner-Suomen maaseutuohjelmasta ja noin 40 miljoonaa euroa kunnilta. Valtion tuen jakamisesta vastaa Traficom.

Hankkeen eteneminen

1: 2008

 • Valtioneuvoston periaatepäätös käynnisti Laajakaista kaikille -ohjelman

2: 2009

 • Maakuntaliitot suunnittelivat laajakaistarakentamisen ohjelmiin noin 800 hanketta, kustannusarvio noin 0,5 mrd. euroa
 • LVM käynnisti 8 pilottihanketta, säädettiin asetus pilottihankkeiden tukemisesta ja notifioitiin pilottihankkeet Euroopan komissiolle
 • Ensimmäiset pilottihankkeiden haut syksyllä

3: 2010

 • Laajakaistatukilaki voimaan 1.1.2010 ja sen 1. muutos kesällä
 • Valtioneuvosto päätti tuen maakuntakohtaisesta jakautumisesta maaliskuussa
 • Euroopan komissio hyväksyi hankkeen notifioinnin toukokuussa
 • Ensimmäiset tukihaut käynnistyivät maakuntaliitoissa kesällä
 • Ensimmäiset tukihakemukset Viestintävirastoon (nykyinen Traficom) syksyllä, (pilottihankkeet jo keväällä)

4: 2011

 • 1. väliarviointi, jonka seurauksena muutosten notifiointi komissiolle ja laajakaistatukilain muutos
 • Ensimmäiset tukipäätökset keväällä
 • Pilottihankkeet alkavat valmistua ja ensimmäisiä päävaiheen hankkeita rakennetaan

5: 2012

 • Hankkeita alkaa valmistua ja Viestintävirasto (nykyinen Traficom) tekee maksupäätöksiä valmiille hankkeille

6: 2013

 • Viestintävirasto (nykyinen Traficom) antoi tuki- ja maksupäätöksiä sekä Ely-lausuntoja kiihtyvään tahtiin
 • Ensimmäiset tukipäätökset, joissa mahdollisuus 50 %:n ennakkomaksuun
 • 2. väliarviointi

7: 2014

 • Tuki- ja maksupäätösten sekä Ely-lausuntojen ennätysvuosi
 • Viestintäviraston (nykyinen Traficom) ensimmäiset tekniset ja taloudelliset tarkastukset valmiisiin hankkeisiin
 • Laajakaistatukilain muutos komission uusien laajakaistasuuntaviivojen perusteella (mm. ylituoton valvonta ja tuetun verkon vuokrausvelvoite)
 • Laajakaistatukilain muutos myöhässä saapuneiden maksuhakemusten käsittelystä
 • Laajakaistatukilakiin tuenhakijalle velvoite riskikartoituksen laatimiseen
 • 3. väliarviointi, jonka seurauksena 5,5 M euron lisäys tukimäärärahaan

8: 2015

 • Mustien pallojen synkkä vuosi: teleyritysten ilmoittamissa yhteyspistetiedoissa havaittiin virheitä
 • Virheellisten mustien alueiden johdosta Traficom aloitti markkina-analyysien sekä tuki- ja maksupäätösten ja Ely-lausuntojen korjausurakan
 • Laajakaistatukilakiin muutos: myös ns. 22 %:n kunnissa toteutettavien hankkeiden tuet Viestintäviraston käsiteltäväksi

9: 2016

 • LVM ryhtyi valmistelemaan laajakaistatukilain muutosta ja pyysi lausuntoja muutoksesta vuoden 2016 loppuun mennessä
 • Edellisenä vuonna alkanut mustien alueiden korjausurakka jatkui

10: 2017

 • Laajakaistatukilain muutos voimaan 15.7.2017
 • Merkittävinä muutoksina mm. markkinaehtoisten alueiden poistuminen, mustien alueiden pieneneminen ja tuki-intensiteetin korotus myös vanhoihin hankkeisiin