Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Traficom vastaa kansallisesti telealan standardoinnista ja edustaa Suomea kansainvälisissä telealan standardointiorganisaatioissa. Traficom laatii tarvittaessa yhteistyössä sidosryhmien kanssa kansallisia kannanottoja kansainvälisissä organisaatioissa esiin nouseviin kysymyksiin. Traficom huolehtii telealan standardien kansallisista lausuntokierroksista.

Standardit ovat luonteeltaan suosituksia. Mikäli säädöksessä tai määräyksessä viitataan suoraan standardiin, tulee standardi käytännössä osaksi pakottavaa säädäntöä. On tärkeää varmistaa, ettei kansainvälisiin standardeihin sisällytetä kansallisten intressien vastaisia asioita.

Standardointi luo pohjan tekniselle ohjaukselle

Sidosryhmäyhteistyö

Traficomin asettama kansallinen ITU-T/ETSI-vastinryhmä toimii yhteistyöelimenä muodostettaessa kansallisia kantoja kansainvälisen televiestintäliiton ITUn standardointisektorin ITU-T:n ja Euroopan telestandardointi-instituutin ETSIn päättävissä elimissä esille tuleviin asioihin. Vastinryhmän toimintaan voivat osallistua telealan kansalliset intressipiirit. Ryhmässä ovat edustettuina Traficomin lisäksi muun muassa Broadcom, Elisa, Ficom, Nokia ja Telia Finland. 

Traficomilla on lisäksi useita teknisen ohjauksen työryhmiä, joissa on edustajia teleyrityksistä, teleteollisuudesta, käyttäjäryhmistä ja muista sidosryhmäorganisaatioista. Tekniset työryhmät käsittelevät oman alueensa standardointia työryhmästä riippuen joko pääasiallisena työkohteena tai yhtenä osana varsinaista työkohdettaan. 

Standardien lausuntokierrokset

Traficom huolehtii ITU-T:n ja ETSIn lausunto- ja äänestyskierrosten kansallisesta käsittelystä. Kierrosten käynnistymisestä tiedotetaan viraston internetsivuilla tai sähköpostiviestillä. Traficom toimittaa saamansa kommentit ITU-T:lle ja ETSIlle.

ITU-T:n suositusten hyväksyntä

ITU-T laatii suosituksia, joilla on käytännössä maailmanlaajuisten standardien asema. ITU-T:n tutkimusryhmien laatimat suositukset hyväksytään kirjeäänestyksellä. 

ITU-T:n suositukset ovat saatavilla ilmaiseksi ITU-T:n internetsivuilta (Ulkoinen linkki)

TAP (Traditional Approval Process)

TAP-hyväksyntämenettelyä sovelletaan suosituksiin, jotka voivat sisältää regulatiivisia tai poliittisia näkökohtia. Suositusten hyväksyntä tapahtuu kyseisen tutkimusryhmän kokouksessa. 

TAP-hyväksyntäkäsittelyt (Ulkoinen linkki)

AAP (Alternative Approval Process)

AAP-hyväksyntämenettelyä sovelletaan teknisiin suosituksiin, jotka eivät sisällä regulatiivisia tai poliittisia näkökohtia. ITU-T lähettää hyväksyntävaiheeseen edenneet suositukset kommentoitaviksi. Mikäli kommentteja ei anneta, suositus katsotaan hyväksytyksi. Kommentit johtavat jatkokäsittelyyn kyseisessä tutkimusryhmässä. 

AAP-hyväksyntäkäsittelyt  (Ulkoinen linkki)

ETSIn lausuntokierrokset

Eurooppalaisen telealan standardointijärjestön ETSIn tuottamat dokumentit jaetaan viiteen tyyppiin. Eurooppalaiset EN-standardit hyväksytään kansallisesti lausunto- ja äänestysmenettelyllä. Lisäksi teknisen komitean tai projektin tasolla hyväksytään teknisiä raportteja (TR) ja teknisiä spesifikaatioita (TS) sekä jäsenkohtaisella äänestyksellä ohjeita (EG) ja standardeja (ES).

EN-standardeista järjestetään jäsenmaissa julkinen lausuntokierros. Hyväksytyt EN-standardit saatetaan Suomessa voimaan SFS-standardeina. 

Lausuntokierrokset (EN Approval) (Ulkoinen linkki)

Lausuntokierrokset (Public Enquiry PE) (Ulkoinen linkki) 

Äänestyskierrokset (Vote V) (Ulkoinen linkki)

Mahdolliset kommentit ehdotuksista pyydetään lähettämään englanninkielisenä sähköisesti Sari Hulmille (etunimi.sukunimi(at)traficom.fi) viimeistään kaksi viikkoa ennen lausuntoajan päättymistä. Kierrosnumerosta selviää se päivämäärä, jolloin kierros päättyy. 

Kommenttien laadintalomake

Standardoinnin työohjelma

Traficom vastaa kansallisesti telealan standardoinnista ja edustaa Suomea kansainvälisissä telealan standardointiorganisaatioissa. Traficom laatii tarvittaessa yhteistyössä sidosryhmien kanssa kansallisia kannanottoja kansainvälisissä organisaatioissa esiin nouseviin kysymyksiin. Traficom huolehtii telealan standardien kansallisista lausuntokierroksista. Asiasta tarkempi kuvaus tällä sivulla ylempänä.

Traficom ei aio laatia tai muuttaa standardeja tänä vuonna ja Traficomin vahvistamat standardit ovat identtisiä vahvistettavan eurooppalaisen standardin kanssa.

 

Päivitetty