Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Yleisilmailun koulutusmateriaalia ja ohjeita

Materiaalipankkiin viedyt dokumentit eivät ole viranomaisen määräyksiä tai ohjeita eikä niitä ole hyväksytetty viranomaisella. Tarkoituksena on tarjota ilmailuyhteisölle alusta hyödyllisen tiedon jakamiseen ja kannustaa sen yhteisölliseen kehittämiseen. Ilmailijat voivat hyödyntää materiaalia ja tarjota tekijöille jatkokehitysehdotuksia harkintansa mukaan.

Koulutusmateriaalipankki - tiedot kaikkien käyttöön!

Alkuvuonna 2015 aloitettiin nykyisen Traficomin ja silloisen Trafin sivuille kaikkien käyttöön tulevan koulutusmateriaalipankin kokoaminen. Pilottiprojektina tässä toimi sääopin koulutuspaketti, jonka teki Ilmatieteen laitos. 

Esitämme isot kiitokset kaikille yksittäisille ilmailijoille tai yhteisöille, jotka ovat luovuttaneet tekemäänsä materiaalia jaettavaksi.
 

Laskuvarjohyppytoiminta: Hyppylento-ohje  -  Malli kerhoille (ks. sivun lopussa)

Tämä dokumentti sisältää malliesimerkin Hyppylento-ohjeeksi. Lentokone- ja moottorityyppi-, kerho-, toiminta- sekä olosuhdekohtaiset asiat on jokaisen yhdistyksen huomioitava erikseen ja päivitettävä ohjetta näitä vastaaviksi. Tämä ohje tehtiin osana Harrasteilmailun urvallisuusprojektin koulutuksen kokonaisuus ryhmän työtä. Hyppylento-ohjetyöryhmää veti SILin laskuvarjotoimikunnan turvallisuusvastaava Mari Lehtonen ja työryhmään kuului laskuvarjohyppääjiä ja hyppylentäjiä kerhoista eri puolilta Suomea. Kiitokset kaikille mukana olleille ja erityiskiitokset Timo Kokkoselle suururakasta!

Teoriakokeet: LAPL/PPL-kysymyspankki

LAPL(A) ja PPL(A) teoriakokeiden uusi kysymyspankki on julkaistu Traficomin nettisivuilla osoitteessa http://www.traficom.fi/fi/liikenne/ilmailu/ilmailun-teoriakokeiden-harjoituskysymykset . Kysymyspankit ovat sekä suomeksi että englanniksi ja kumpikin sisältää yhteensä noin 1200 kysymystä.

Kysymyspankki otetiin käyttöön ilmailun viranomaiskokeissa 13. kesäkuuta 2016. Kysymyspankkia tullaan päivittämään myös jatkossa ja kysymysmäärää kasvatetaan entisestään. Kaikki kysymykset on yhdistetty EASA Part-AMC1 mukaiseen oppimäärään (syllabus), jonka mukaan koejärjestelmä koostaa osaamisesta yhteenvedon. Suurkiitokset käännöstyön tehneille ATO:ille.

BF-lento
Blue Skies
Lentokoulu Pirkanmaa
Patria Pilot Training
Salpauslento
Suomen Ilmailuopisto
Suomen Urheiluilmailuopisto

Organisaation käsikirjat (ks. sivun lopussa)

Aviastar Helsinki Oy tukee suomalaista lentoturvallisuustyötä jakamalla jo aiemmin heidän omilla sivuilla Creative Commons lisenssillä jaossa olleen ATO-mallikäsikirjansa nyt myös Trafin Koulutusmateriaali- ja ohjepankissa. Kyseessä on kompakti, kevyeen organisaatioon pohjautuva ns. non-complex ATO:n mallikäsikirja joka on suunniteltu niin että myös siihen liittyvä dokumentaatio on tiivistettyä ja kevyttä.

Suurkiitokset Aviastar Helsingille!

Laskuvarjohyppytoiminta (ks. sivun lopussa)

Vuoden ensimmäisenä lisäyksenä uusi osio laskuvarjohyppytoiminnasta. Pesämunana Oulun laskuvarjokerhon koko yhteisön hyödennettäväksi julkaistu OLK:n hyppylentäjän käsikirja. Tämä käsikirja muodostaa hyvän pohjan oman kerhon hyppylentäjän ohjeen/käsikirjan tekemiselle.

Suurkiitokset Oulun laskuvarjokerholle!

Kannuspyörälentäminen (ks. sivun lopussa)

Vuoden viimeisenä lisäyksenä sivuille 30.12.2015 julkaistu Ari Tammisen kirjoittama opas kannuspyörälentämiseen.

Suurkiitokset Arille materiaalin jakamisesta!


Sääoppia harrasteilmailijoille

Projektin puitteissa (entinen) Trafi tilasi Ilmatieteen laitokselta vuonna 2015 julkaistun sääoppipaketin sekä sen lisämateriaalin harrasteilmailijoille. Alta löydät päivitetyn versio sääoppipaketista (10-2023). Sääoppimateriaalin tarkoituksena on kertoa mahdollisimman käytännönläheisesti säästä ja sen vaikutuksesta harrastelentämiseen huomioiden Suomen ilmastolle ja säälle tyypilliset piirteet.

Yksi turvallisen ilmailun kulmakivistä on hyvä lennonvalmistelu. Siinä tärkeänä osa-alueena on riittävä lentosään tuntemus. Materiaali sellaisenaan toimii sääoppikokonaisuutena sekä uusille että kokeneille lentäjille. Tuhtia lentopakettia ei kannata ottaa käteen juuri ennen lentoa, vaan hyödyntää syksyn ja talven viimat siihen tutustumiseen.

Sääoppipaketti

Hyppylentotoiminnan turvallisuus 

Tutustu huhtikuussa julkaistuun turvallisuustiedotteeseen Lentoturvallisuus laskuvarjohyppytoiminnassa. Tiedotteen tarkoitus on kiinnittää laskuvarjokerhojen huomio turvallisuusasioiden kertaamiseen kauden alkaessa. Kerhojen oman turvallisuustyön tueksi on koottu oma työryhmä kehittämään kaikkien hyppykerhojen käyttöön tarkoitettua lisäohjeistusta erityisesti hyppylentotoimintaan. Ohjetyö tehdään yhdessä laskuvarjoyhteisön vapaaehtoisten kanssa. Ohjeeseen on tulossa syventävää tietoa mm. turvallisuustiedotteessa esille nostetuista teemoista.

Lentoturvallisuudesta laskuvarjohyppytoiminnassa

Ultralennon koulutuksen tukimateriaalia

Ultraopettajan/tarkastuslentäjän tukimateriaalipaketti UPL- (Ulkoinen linkki)opettajan opas 1.0 valmistui marraskuussa 2015. Pohjana tässä työssä on ollut BMAA:n Microlight Instructor & Examiner Guide. Lopputuloksen tarkoituksena on tukea opettajia ja tarkastuslentäjiä heidän työssään. Erityisesti kouluttajilta ja tarkastuslentäjiltä toivotaan palautetta ja kehitysehdotuksia materiaalista.

UPL-opettajan opas 1.0

Heinäkuussa 2015 julkaistiin Kevytilmailu ry:n (KILA) kaikkien hyödynnettäväksi luovuttama KILA SAFE PILOT (KSP) jatkokoulutusohjelma ultrakevytlentäjille. Ilmailun turvallisuus on yhteinen asia. Materiaali on oiva esimerkki siitä, kuinka turvallisuustyössään pidemmälle edenneet kerhot ja yhdistykset voivat tukea ja auttaa muita yhteisöjä.

Purjelennon koulutuksen tukimateriaalia

Kesäkuun alussa 2015 julkaistiin uutta koulutusmateriaalia taitolennosta purjelentokoneilla.

Samaan aikaan turvallisuusviestinnän työryhmän 3 julkaiseman turvallisuustiedotteen Purjelennon turvallisuutta kouluttamalla kanssa julkaistiin myös luonnos Purjelennonopettajan tukimateriaaliksi. Materiaali on hieno esimerkki kokeneen ilmailijan ja kouluttajan tekemästä isosta työstä, jonka tulokset on luovutettu kaikkien illmailuharrastajien käyttöön ja yhteisöllisesti kehitettäväksi. Kehitysehdotuksia voi lähettää materiaalin tekijän ja Suomen Ilmailuliiton Purjelentotoimikunnan lisäksi myös työryhmälle 2 Traficomiin.

Syyskuussa saatiin julkaistavaksi suomenkieliset käännökset Ruotsin Fly Safe - Flyg Säkert -ohjelman esitysmateriaalista. Lennä turvallisesti -esitys ja Lentovirebarometri ovat ladattavissa sekä PowerPoint-esityksinä että pdf-tiedostoina.

Muu koulutuksen tukimateriaali

Heinäkuussa 2015 julkaistiin Oppimis- ja opettamisprosessit -tukimateriaali. Tämäkin kooste on kokeneen harrasteilmailun kouluttajan tekemä ja luovutettu kaikkien illmailuharrastajien käyttöön ja yhteisöllisesti kehitettäväksi. Kehitysehdotuksia voi lähettää materiaalin tekijälle ja  työryhmälle 2 Traficomiin.

Oppimis- ja opettamisprosessit -tukimateriaali

Heinäkuussa 2015 julkaistiin myös ilmailijoiden käyttöön kaksi EGAST-ryhmän turvallisuusesitettä, jotka on suomennettu Trafissa. EGAST on yleisilmailun yhdistysten, teollisuuden, EASAn ja viranomaisten välinen vapaaehtoinen turvallisuusasioiden yhteistyöryhmä, joka tarjoaa foorumin parhaiden käytäntöjen jakamiseen, tietolähteiden kehittämiseen ja turvallisuuden edistämiseen.

Sakkauksesta ja syöksykierteestä johtuva hallinnan menetys -esitteen tavoitteena on auttaa pienkoneiden lentäjiä tunnistamaan tilanteet, jotka voivat johtaa sakkaukseen. Esitteessä kerrotaan myös yleisellä tasolla kuinka välttää ja oikaista kone sakkauksesta.

Koska sääennusteet kertovat vain mikä sää todennäköisesti tulee olemaan, täytyy lentäjän olla varautunut myös huonompaan keliin. Sään ennakoiminen -esitteen tavoitteena on helpottaa lentäjiä tunnistamaan huononeva sää ja välttämään siihen lentäminen.

Sakkauksesta ja syöksykierteestä johtuva hallinnan menetys

Kysymyspankkiin saatu kiitettävästi kääntäjiä

Kaikille avoimen Trafin LAPL/PPL-kysymyspankin tekeminen etenee. Olemme saaneet mukaan hienon vapaaehtoisryhmän kääntämään koekysymyksiä. Tavoitteena on, että Trafin PPL/LAPL-koekysymykset tulisivat n. 1500-2000 kysymyksen kysymyspankista, joka on julkinen ja siten myös esim. koulutusorganisaatioiden käytettävissä.

Löydät kysymyspankin sivuiltamme: /fi/liikenne/ilmailu/ilmailun-teoriakokeiden-harjoituskysymykset

Yhdessä taivaalle, yhdessä lentoon!

Ota yhteyttä meihin!

Yleisilmailun koulutusmateriaalit ja ohjeet

Päivitetty