Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

2019 var Traficoms byggår

Transport- och kommunikationsverket Traficom inledde sin verksamhet den 1 januari 2019. Målet med myndighetsreformen var att göra det möjligt att bättre utnyttja tjänsterna, affärsverksamhetsmiljön och informationen. Genom reformen stärktes också förmågan att svara på förändringar i omvärlden och beakta kundernas behov.

Traficom är en ansvarsfull och innovativ expert inom transport och kommunikation. Vi främjar transportsystemets funktion och säkerhet samt säkerställer högklassiga och säkra kommunikationsförbindelser och -tjänster till ett rimligt pris i Finland. Vi blickar modigt och målmedvetet mot framtiden. Vi påskyndar innovationer och försök i det digitala samhället samt stöder hållbar utveckling för att skydda vår livsmiljö. Traficom är en myndighet som betjänar i ärenden som gäller tillstånd, registrering och övervakning inom trafik, transport och kommunikation. 

Under 2019 byggde vi upp och utvecklade ett nytt gemensamt verksamhetssätt systematiskt och utarbetade en ny verksamhetsstrategi för myndigheten. I enlighet med detta tar vi hand om den livsviktiga miljön, ger möjlighet till innovativa tjänster och säkerställer fungerande och säkra förbindelser. Som tyngdpunkter i verksamhetsstrategin valde vi en hållbar miljö, de bästa förbindelserna och en effektiv kundupplevelse.

För att säkerställa ett effektivt och framgångsrikt genomförande av myndighetens uppgifter inledde vi planeringen av organisationen. Vi involverade personalen i detta på många olika sätt. Utifrån planeringen förnyade vi vår organisation från och med den 1 januari 2020 till fyra kompetensområden och tre påverkansnätverk. På detta sätt stärker vi ämbetsverkets förnyelseförmåga samt tänkande och beslutsfattande med många perspektiv. Särskilt betonar vi informationsspridning, ansvarstagande, gemensamt ledarskap och samarbete. 

Läs mer om Traficoms första verksamhetsår 2019 (översättningen på svenska kommer att publiceras senare):

Transport- och kommunikationsverkets bokslut 2019  (på finska)

 

Som en del av myndighetsreformen inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde slogs Kommunikationsverket, Trafiksäkerhetsverket Trafi och vissa av Trafikverkets funktioner samman till Transport- och kommunikationsverket Traficom den 1 januari 2019