28.11.2021: Begränsningarna i gränsöverskridande buss- och taxitrafik fortsätter

Begränsningarna i passagerar- och persontrafiken fortsätter i gränsöverskridande buss-trafik och taxitrafik, vilket företag med persontrafiktillstånd ska beakta. Begränsningarna har trätt i kraft den 19 mars 2020 och kommer att fortsätta till och med den 19 december 2021. Inkommande personer instrueras i en hälsokontroll.

Enligt statsrådets beslut av den 28 november 2021 från och med den 28.11.2021 kl.15.00 över EU-/Schengenområdets yttre gränser tillåts; returtrafik till Finland, utgående av tredjelandsmedborgare, annan nödvändig trafik. Dessutom tillåts all persontrafik*** från länderna från vilka den epidemiologiska situationen tillåter det eller på grund av att ett godkänt intyg av Covid 19-vaccinationsserie kan uppvisas exklusive personer som har varit i vissa länder i Afrika under de senaste 14 dagarna före anländningen till Finland.

EU-/Schengen-områdets inre gränser gäller hälsoåtgärder; tillåts all persontrafik** från länderna från vilka den epidemiologiska situationen tillåter det eller på grund av att ett godkänt intyg av Covid 19-vaccinationsserie eller genomgång av Covid 19-virus för mindre än sex senaste månader kan uppvisas och via vissa landsgränser trafik med speciella begränsningarna*.

I praktiken innebär det att i internationella gränsöverskridande persontransporter i linjetrafik och tillfällig trafik är gränsövergång tillåten för finska medborgare eller personer som bor i Finland eller personer som har ett nödvändigt ärende i Finland. Dessutom obegränsat tillåts via vissa EU-/Schengenområdets inre** och via vissa yttre gränser*** all persontrafik och via vissa landsgränser trafik med speciella begränsningarna*. Dessutom tillåts gränsövergång obegränsat ifall ett godkänt intyg av Covid-19 vaccinationsserie (exklusive personer som har varit i Botswana, Eswatin, Sydafrika, Lesotho, Mosambik, Namibia eller Zimbabwe under de senaste 14 dagarna före anländningen till Finland. Gäller inte finska medborgare, personer som bor i Finland eller som har ett nödvändigt ärende i Finland) eller i EU-/Schengenområdets inre gränser genomgång av Covid 19-virus för mindre än sex senaste månader kan uppvisas. Därtill tillåts personer som bor i en annan EU-eller Schengenstat återvända via Finland i EU-/Schengenområdets inre trafik. Även om gränskontroll i EU-/Schengenområdets inre gränser har upphörts gäller hälsoåtgärder varje passagerare i EU-/Schengenområdets inre trafik.

Begränsningen för gränsövergång gäller inte transportmedlen. Gränsövergång är tilllåten också för chaufförer och personal som är anställda av transportidkaren. Om passagerare åker med transportmedel, i detta fall buss eller taxi vid gränsövergång, avgörs varje passagerares rätt att resa till eller från Finland på ovan nämnda grunder. Enligt Utlänningslag, alltid i de yttre gränserna och i situationen där en intern gränskontroll har returnerats skall transportidkaren säkerställa att passagerare uppfyller sina krav för gränsövergång. Alla inkommande personer till Finland instrueras i en hälsokontroll.

Begränsningen gäller även taxitrafik om internationell taxitrafik är reglerad mellan Finland och en annan stat.

En trafikidkare som av en behörig finsk myndighet har beviljats taxitrafiktillstånd, persontrafiktillstånd, ett tillstånd för linjebaserad trafik som berättigar till internationell regelbunden persontrafik, ett hämtningstillstånd som berättigar till internationell tillfällig persontrafik, ett EU-färdblad eller ett Interbus-färdblad gäller allt som nämns ovan.

Till den del bestämmelserna gäller kontroll av personer och deras medborgarskap ligger ansvaret hos Gränsbevakningsväsendet.

Begränsningen har trätt i kraft den 19 mars 2020 och kommer att fortsätta till och med den 19 december 2021 gällande trafik via EU-/Schengenområdets yttre gränser. Hälsoåtgärder gäller alla gränser.

*EU-/Schengen-områdets inre gränser, från vilka gränsöverskridande trafik tillåts via landsgränser mellan samfund i gränsområde: Norge, Sverige

**EU-/Schengen-områdets inre gränser, från vilka gränsöverskridande trafik tillåts obegränsat enligt den epidemiologiska situationen;-

***EU-/Schengen-områdets yttre gränser, från vilka gränsöverskridande trafik tillåts obegränsat enligt den epidemiologiska situationen:Andorra, Argentina, Australien, Bahrain, Bulgarien, Chile, Colombia, Cypern, Hong Kong, Indonesien, Irland, Jordanien, Kanada, Kina, Kuwait, Kroatien, Macao, Monaco, Nya Zeeland, Peru, Qatar, Ruanda, Rumänien, San Marino, Saudiarabien, Sydkorea, Taiwan, Uruguay, Vatikan, Förenade Arabemiraten.

Ytterligare information

Ledande sakkunnig Mikko Västilä, e-post: mikko.vastila@traficom.fi  

Överinspektör Ani Sohlberg, e-post: ani.sohlberg@traficom.fi