Allvarligt tillbud på Helsingfors-Vanda flygplats – drönare flög nära vingen på ett flygplan vid start

Den 13 maj 2021 inträffade ett allvarligt tillbud i närheten av Helsingfors-Vanda flygplats, då en drönare flög nära vingen på ett flygplan när planet startade. Transport- och kommunikationsverket Traficom betraktar fallet som ett allvarligt tillbud och understryker att var och en som flyger med drönare måste känna till de förbjudna områden och restriktionsområden som finns i luftrummet. För att flygningen ska vara trygg kräver den EU-lagstiftning som trädde i kraft vid årets början att drönaranvändare ska registrera sig, lära sig reglerna för flygning med drönare och i regel avlägga ett prov.

Besättningen på ett flygplan som startat från Helsingfors-Vanda observerade en fjärrstyrd luftfarkost nära planets högra vinge på förmiddagen den 13 maj 2021. Flygplanet befann sig då på ca 400 meters höjd. Den plats där händelsen bedöms ha inträffat är belägen i en UAS-luftfartszon som inrättats som skydd för Helsingfors-Vanda, där man i den omedelbara närheten av ett hinder får flyga högst 15 meter ovanför hindret. Informationen framgår i en anmälan om avvikelse som flygbolaget gjort till Traficom.

”En högre flyghöjd kräver tillstånd från flygtrafiktjänsten. Fjärrpiloten som flög drönaren hade inte fått tillstånd från flygledningen för flygningen. En drönare som träffar en flygplansvinge kan göra stor skada, och situationen var mycket oroväckande”, berättar Jari Pöntinen, direktör. Traficom och Olycksutredningscentralen har klassat fallet som ett allvarligt tillbud.

Information om förbjudna områden är lättillgänglig

Luftfart har i vissa delar av Finland även begränsats genom förbjudna områden och restriktionsområden, och i dessa områden är även drönarflygning förbjuden utan särskilt tillstånd. Om permanenta förbjudna områden och restriktionsområden för luftfart har föreskrivits i Statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt. Dessutom kan endast drönarflygning begränsas eller förbjudas helt i UAS-luftfartszoner.

I Finlands luftrum inrättas kontinuerligt även tillfälliga förbuds- och restriktionsområden, som även drönarpiloter måste beakta. Sådana områden kan inrättas exempelvis för att skydda stora publikevenemang eller försvarsmaktens övningsverksamhet. Information om tillfälliga restriktioner i luftrummet publiceras i Fintraffic Flygtrafiktjänsts informationstjänst för luftfarten på ais.fi (Extern länk), som tillägg till luftfartshandboken.

För närvarande finns också en webbaserad karttjänst som ger möjlighet att kontrollera situationen och begränsningarna på en planerad flygrutt. Webbtjänsten Aviamaps (Extern länk) ger information om Finlands luftrum nästan i realtid och hjälper till med att fatta beslut om säker flygning.

När man kan reglerna är det tryggt att flyga

Lagstiftningen kring drönare förändrades betydligt vid årsskiftet. Då infördes nya EU-normer som harmoniserade olika länders bestämmelser och avslutade Finlands tidigare liberala policy för flygning.

De nya reglerna kräver att de personer som ansvarar för användningen av anordningarna, det vill säga drönaroperatörerna, ska registrera sig i ett så kallat drönarregister. Endast de som flyger anordningar som väger under 250 gram och saknar kamera eller som klassas som leksaker behöver inte registrera sig. För närvarande finns över 10 000 registrerade drönaroperatörer. Fjärrpiloterna ska också lära sig om flygning och i regel avlägga ett prov via nätet. För närvarande har också ca 10 000 personer avlagt provet.

”Drönarflygningens ökade popularitet har även ökat antalet farliga situationer som orsakas av drönare. I och med de nya gemensamma förordningarna är spelreglerna desamma i hela EU, och genom dem vill man säkerställa säker flygning. Registreringen ger bättre möjligheter att övervaka flygverksamheten, när man vet vem som flyger och med vad”, berättar teamledare Esa Stenberg.

Mer information

Jari Pöntinen, direktör, jari.pontinen(at)traficom.fi, tfn 029 534 6071
teamet för obemannad luftfart, rpas@traficom.fi

Mer information om hur man flyger säkert finns på adressen droneinfo.fi (Extern länk)